Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
GSF106 Drawing II 927001 1 2 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Metin EKER
Learning Outcomes
  1. Objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler yapar
  2. Gözleme dayalı çizimler yaparken öğrendiği yöntemleri uygular yaparken
  3. Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavarar
  4. Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir
  5. Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Çizim I
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç.Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One,Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam.Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston.Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması
2.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
3.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
4.Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
5.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
6.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
7.Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması
8.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı
9.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
10.Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması
11.İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
12.imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
13.imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
14.İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler)
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination144
Final Examination144
Attending Lectures14456
Practice14342
Self Study14114
Individual Study for Mid term Examination8324
Individual Study for Final Examination428
SUM152