Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
MET104 Computer Programming II 927001 1 2 5
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere bilgisayar programları tasarlayıp, gerçekleştirmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr.Gaye Yeşim TAFLAN
Learning Outcomes
  1. Bilgisayar programlama mantığını bilir.
  2. MATLAB dilindeki yapılar hakında bilgi sahibi olur.
  3. Problemlerin çözümü için algoritma geliştirebilir ve akış diyagramı oluşturabilir.
  4. Problemleri çözmek için program yazabilir ve istendiğinde sonucu dosyaya veya grafiğe aktarabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Matlab, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları.Mühendislik Uygulamaları İçin Matlab, İlyas Çankaya, Devrim Akgün, Sezgin Kaçar, Seçkin Yayıncılık.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bilgisayar Sistemlerine Giriş, Bilgisayar Programı Yazmada Takip Edilen Adımlar, Algoritma ve Akış Diyagramları, Matrisler (Diziler) İle İşlemler, Klavyeden Veri Girişi ve Ekrana Veri Yazdırma, Kontrol Yapıları (Seçme işlemleri ve Döngüler), Fonksiyonlar(function), Grafik İşlemleri, Dosya Yönetimi (Dosya Açma, Dosyadan Veri Okuma, Dosyaya Veri Yazma, Dosya Kapama)
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14456
Self Study14228
Individual Study for Mid term Examination4416
Individual Study for Final Examination3515
Homework236
SUM125