Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBESEMYL Seminar 927001 1 2 0
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Adem ÇALIŞKAN
Learning Outcomes
  1. Seminer çalışmasını bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayıp sunabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Öğrencilerin seminer dersinin alındığı dönemin ilk iki haftası seminer çalışması ile ilgili literatür taraması yapması.
2.Seminer konusunun seminer dersini veren öğretim üyesi ile birlikte belirlenmesi.
3.Seminer konusunun belirlenme sürecinde konu ile ilgili kitapların, yurt içi ve dışında yapılmış tezlerin ve makalelerin incelenmesi.
4.Seminer konusunun belirlenme sürecinde konu ile ilgili kitapların, yurt içi ve dışında yapılmış tezlerin ve makalelerin incelenmesi.
5.Seminer konusunun belirlenme sürecince konu ile ilgili kitapların, yurt içi ve dışında yapılmış tezlerin ve makalelerin incelenmesi.
6.Seminer döneminin altıncı haftasında, seminer konusu ile ilgili yapılan çalışmanın öğrenci tarafından öğretim üyesine sunulması.
7.Öğretim üyesinin, öğrenci ile birlikte sunulan çalışmayı inceleyip, ekleme ve çıkarma şeklinde gerekli düzeltmeleri yaparak öğrenciye rehberlik etmesi.
8.Öğretim üyesinin, öğrenci ile birlikte sunulan çalışmayı inceleyip, ekleme ve çıkarma şeklinde gerekli düzeltmeleri yaparak öğrenciye rehberlik etmesi.
9.Seminer için ayrılan sürenin en az 30 dakika olacak şekilde planlanması ve soru-cevap bölümü ile birlikte seminerin en fazla 50 dakikada bitirilmesinin önerilmesi.
10.Sunum planında, giriş bölümü, ana bölüm, sonuç ve tartışma bölümlerine yer verilmesinin önerilmesi.
11.Giriş bölümünde seminer konusunun amacı, önemi, kapsamı hakkında kısa bilgiler verilerek, dinleyicilerin konu hakkında ön bilgilerinin oluşmasının amaçlanması, dinleyicilerin dikkatinin konu üzerine yoğunlaşmasının sağlanması.
12.Ana bölümde konunun esas itibariyle sunulması, araştırmacının konuyu tüm yönleriyle bir bütünlük içerisinde suması, sunumun teknolojik araçlar kullanılarak izleyicinin dikkatini konuya yönlendirecek şekilde gerçekleştirilmesi.
13.Sonuç bölümünde konunun ana hatlarıyla özetlenerek elde edilen sonuçların sunulması, konunun öneminin vurgulanması, varsa araştırmacının önerilerinin sunulması, tartışma bölümünde izleyicilerden gelen soruların cevaplanması, açıklamaya ihtiyaç duyulan yerler açıklanarak, konunun izleyiciler ile birlikte tartışılmasının sağlanması.
14.Bir yarıyıl için hazırlanan seminer proğramının ilgili Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı'nca ilan edilerek dinleyicilere açık olarak gerçekleştirilmesi.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Project Presentation1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0