Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBETEZ Thesis 927001 2 3 30
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Adem ÇALIŞKAN
Learning Outcomes
  1. Öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı ABD / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi hazırlamanın biçimsel ve içeriksel niteliklerini öğrenir.
  2. Belirlenmiş yeni bir konu veya sorunu tez hazırlama ve yazma kuralları doğrultusunda yazılı metin haline dönüştürebilir.
  3. Belirli bir konuyu belirli bir sürede gerekli kurallara uyarak tez halinde takdim etmekle, bir soraki aşama olan doktoraya kendini hazırlamış olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
2.Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
3.Konunun sınırlandırılması.
4.Sınırlanan konuya dair hipotez kurma.
5.Araştırma yönteminin belirlenmesi.
6.Dönem projesinin hazırlanması.
7.Tez önerisinin hazırlanması.
8.Tez yazımıyla ilgili teknik kuralların incelenmesi.
9.Tez yazımıyla ilgili biçimsel kuralların incelenmesi.
10.Kaynak gösterme kurallarının incelenmesi
11.Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
12.Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
13.Düzenlenen bölümlerin yeniden gözden geçirilmesi.
14.Tezin raporlaştırılması.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation140
Project Preparation120
Criticising Paper140
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Presentation150
Project Presentation150
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures12020
Discussion12020
Field Work13030
Report Preparation12020
Report Presentation12020
Project Preparation12020
Project Presentation12020
Criticising Paper3010300
Reading3010300
SUM750