Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026012011 Introduction To Islamic History 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Understanding of the field of Islamic history.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Kenan AYAR
Learning Outcomes
  1. İslam tarihini tanımlayıp içeriğini açıklayabilir.
  2. İslam tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini sebep ve sonuçlarıyla özetleyebilir.
  3. İslam tarihi alanında yazılan eserleri metot yönünden değerlendirebilir.
  4. İslam tarihinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
  5. İslam tarihinin problemlerini tartışıp çözümler önerebilir.
  6. Alana ilişkin dönemlendirmeleri tartışabilir.
  7. İslam tarihinin kaynaklarını temel özellikleriyle açıklayabilir.
  8. İslam tarihiyle ilgili modern çalışmaları değerlendirebilir.
  9. They define Islamic history and reveal its content.
  10. It can summarize the origins and development of Islamic history with reasons and conclusions.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İzmir.
Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara.
Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara.
Şeşen, R., 1998, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul.
Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul
Sıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı, İstanbul.
Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, İstanbul.
Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, İstanbul.
Kütükoğlu, M., 2011, Tarih Araştırmalarında Usûl, Ankara.
Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, Ankara.
Demircan, Adnan, Tarih ve Tarihçi, İstanbul 2016.
Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, İstanbul.
Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması, İstanbul.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinin çeşitli maddeleri.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Definition of Islamic history, history, methods, content, relations with other social sciences, problems, periodicals, sources and contemporary researches on the field
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Definition of Islamic history, history and content
2.Relation to the method of Islamic history and other social sciences
3.The birth and development of Islamic history
4.Sources of Islamic history and types of literature
5.Siyer-megazi, delâilü'n-nübüvve and scheemil books
6.General history books
7.Tabakât, tarâcim, nasab and vafayât books
8.City-region historical books and glossaries
9.Fütühât, harâc and amvâl books
10.Literature books
11.Geography books
12.Turkish studies on Islamic history
13.Research in other languages ​​related to Islamic history
14.Problems of source and method of Islamic history
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Seminar160
Criticising Paper440
SUM220
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Seminar140
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination11010
Seminar22040
Criticising Paper4832
Self Study14228
Individual Study for Final Examination11010
Reading10330
SUM150