Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK601 Greek Colonisation in Black Sea Region 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Anadolu’da arkeolojik açıdan en az araştırılmış bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi’nin erken dönemlerinde buraya grekler tarafından yapılan göçler , bunların nedenleri ve sonuçları ile bölgenin kuzey ve güneyindeki önemli koloni kentlerinin araştırılması
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
N.Ehrhardt, Milet und Seina Kolonien , Frankfurt, 1983.
T.Harrison, Greek and barbarians, Edinburg, 2002,
J.Boardman, The Greek Overseas, london, 1999.
Z.H.Archibald, The Odrysian Kingdom of Thrace, Oxford, 1998.
C.Roebuck, Ionian Trade and Colonization, New York, 1959.
S.L.Solovyov-G.Tsetskhladze, Greek and Natives in the Cimmerian Bosphorus (7th-1st BC.) St.Petersburg, 2000.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta : Dersin Genel tanımı, kaynakçaların açıklanması 2. Hafta : Karadeniz Bölgesi tarihi Coğrafyası 3. Hafta : Antik Kaynaklarda Karadeniz ve Grekler 4. Hafta : Grek Kolonizasyonu’nun yapısı 5. Hafta : Karadeniz’de Grek Kolonizasyonu’nun nedenleri 6. Hafta : Ulaşım olanakları ve rotalar 7. Hafta : Karadeniz’deki İlk Koloniler (Kuzey Bölge) 8. Hafta : Arasınav 9. Hafta : Karadeniz’deki İlk Koloniler (Güney Bölge) 10. Hafta :Karadeniz Ege dünyası ilişkileri 11. Hafta : Sinope (Sinop) 12. Hafta : Amisos (Samsun) 13. Hafta : Seminer 14. Hafta : Yarıyıl Sınavı
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Dersin Genel tanımı, kaynakçaların açıklanması
2.Karadeniz Bölgesi tarihi Coğrafyası
3.Antik Kaynaklarda Karadeniz ve Grekler
4.Grek Kolonizasyonu’nun yapısı
5.Karadeniz’de Grek Kolonizasyonu’nun nedenleri
6.Ulaşım olanakları ve rotalar
7.Karadeniz’deki İlk Koloniler (Kuzey Bölge)
8.Arasınav
9.Karadeniz’deki İlk Koloniler (Güney Bölge)
10.Karadeniz Ege dünyası ilişkileri
11.Sinope (Sinop)
12.Amisos (Samsun)
13.Seminer
14.Yarıyıl Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187