Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SAUA100 Specialization Field Course 927001 3 6 0
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Name of Lecturer(s)
Doç Dr Uğur İnan
Learning Outcomes
  1. Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi
  2. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi
  3. Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Rhodes J. Advanced Endodontics. Clinical Retreatment and Surgery. Taylor & Francis, (2006).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Tez danışmanının belirleyeceği konular
2.Tez danışmanının belirleyeceği konular
3.Tez danışmanının belirleyeceği konular
4.Tez danışmanının belirleyeceği konular
5.Tez danışmanının belirleyeceği konular
6.Tez danışmanının belirleyeceği konular
7.Tez danışmanının belirleyeceği konular
8.Tez danışmanının belirleyeceği konular
9.Tez danışmanının belirleyeceği konular
10.Tez danışmanının belirleyeceği konular
11.Tez danışmanının belirleyeceği konular
12.Tez danışmanının belirleyeceği konular
13.Tez danışmanının belirleyeceği konular
14.Tez danışmanının belirleyeceği konular
15.Tez danışmanının belirleyeceği konular
16.Tez danışmanının belirleyeceği konular
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0