Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SAUA100 Specialization Field Course 927001 3 6 0
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel kaynakları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırıldığı teorik bir derstir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Muzaffer ÇELEBİ, Doç. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Yrd. Doç. Dr. Eser AKAL
Learning Outcomes
  1. Performs a literature on work
  2. Collect the necessary material for the study.
  3. Material affairs.
  4. Keeps track of the work.
  5. Interpret and discuss the results obtained.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
-
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
• Dölerme ve Suni Tohumlama alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması,• Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, • Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması,• Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması,• Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması,• Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, • Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması,• Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
2.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
3.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
4.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
5.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
6.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
7.Doctorate's thesis will be the basis of the study, preliminary analysis and research to demonstrate the necessity and the target,
8.Giving to information about how to article writing.
9.Giving to information about how to article writing.
10.Giving to information about how to article writing.
11.Giving to information about how to article writing.
12.Giving to information about how to article writing.
13.Giving to information about how to article writing.
14.Giving to information about how to article writing.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Field Work100
SUM0