Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SAUA100 Specialization Field Course 927001 3 5 0
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel kaynakları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırıldığı teorik bir derstir.
Name of Lecturer(s)
Danışman olan Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Biri
Learning Outcomes
  1. Veteriner Patoloji alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
  2. Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması
  3. Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması,
  4. Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması
  5. Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
  6. Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Tez çalışması ile ilgili tüm kaynaklar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
• Veteriner Patoloji alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, • Çalışılacak tez konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, • Tez çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, • Yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması, • Oluşturulan programa göre çalışmanın her aşamasında öğrenciye gerekli bilgi ve tecrübelerin aktarılması, • Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, • Tez çalışmasından elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenciye bilgi aktarılması, • Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
2.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
3.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
4.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
5.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
6.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
7.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
8.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
9.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
10.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
11.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
12.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
13.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
14.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
15.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
16.Tez ve makale yazımının nasıl yapılacağı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0