Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
RSÖ315 Graphical Design I 927001 3 5 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
In this lesson, be aware of the discipline of graphic design field, the creation of domain-specific visual language, input / work in preparation for the interaction with the application, the introduction of many applications on the design of corporate identity, identification and design, book cover design, pre-press, printing and post-printing learning processes aimed.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Atanur Sevim
Learning Outcomes
  1. Grafik tasarımın alanını tanımlayabilir
  2. Stilizasyonlar, piktogramlar, amblemler gibi sembol üretimlerini gerçekleştirebilir
  3. Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerle ilgili bilgilenebilir
  4. Kitap kapağı tasarımına ilişkin süreçleri tanıtabilir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
[1] Maden, Sait. Simgeler, Çekirdek Yayınları, İstanbul, 1990.[2] Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004.[3] Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997.[4] Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.[5] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004.[6] Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005.[7] Taşkıran, Hüseyin İtler. Yazı ve Mimari, YKY, İstanbul, 1997.[8] Seylan, Ali. Temel Tasarım, M-Kitap, Ankara, 2005.[9] Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002.[10] Türk Grafik Tasarımcıları LOGO, Alternatif yayıncılık, İstanbul, 2006.[11] Türk Grafik Tasarımcıları 1, 2, 3, 4, 5, Alternatif Yayıncılık, İstanbul, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007.[12] Öztuna, Yakup. Görsel İletişimde Temel Tasarım, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 2007.[13] www.grafiktasarim.org
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
None
Course Contents
Is an introduction to the discipline of graphic stylization, pictogram, symbol and emblem design, corporate identity, graphic design, advertising, and its recognition of the applications supported by many applications on the conclusion, book cover design, technical, functional and aesthetic qualities and practices questioned recognition conclusion.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introduction to Graphic Design field
2.Emblem and logo designs introduction
3.Emblem and logo design to continue
4.Emblem and logo design to complete
5.Defining corporate identity designs
6.Start implementing corporate identity design
7.Continue to practice corporate identity design
8.Corporate identity design practices to continue
9.Complete corporate identity design applications
10.Mid-term exam
11.Introduction to the design of the book cover
12.Book cover design of the start
13.The completion of the design of the book cover
14.Overall rating
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures13452
Individual Study for Mid term Examination9218
Individual Study for Final Examination326
SUM80