Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
RSÖ305 Sculpture-III 927001 3 5 7
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The purpose of the lesson is to learn the characteristics , proportion , static , texture and light –shadow contrast from the model by practice on itself.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Ramazan TİLKİ
Learning Outcomes
  1. To be able to make a bust from the model with its differences and characteristics.
  2. To be able to make bust of model with its reflection of feelings
  3. Tasarım Yöntemleri ile üç boyutlu çalışmalar oluşturur. Kompozisyon için gerekli alanları bilir.
  4. To be able to learn the light how to effects different surfaces over the bust of the model.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
*BAYSAL, Yusuf, Arkeik Devir Heykeli, Ankara 1979
*BAYSAL, Grek, Klasik Devir Heykeli, Ankara 1967
*BAYSAL, Yusuf, Helenistik Devir Heykeli
*GÜLTEKİN, Yılmaz, Heykel ve Modelaj, İzmir, 1972
*RİCHTER, Gisera, Yunan Sanatı, Cem Yayın Evi
*BİLGE, Nilgün, Modern ve Soyut Heykelin Doğuşu, İstanbul 1982
*Sanat Dünyamız, Sayı, 59, 1995
*Sanat Dünyamız, Sayı 65, 1998
*CONTİ, Flavio, Rönesans Sanatını Tanıyalım, İstanbul, 1982
*ERDEM, Seçkin, Türklerde Heykel Sanatının Tarihsel Gelişimi ve Sosyal Değişimi Yansıtan İstanbul Örneği, İstanbul 1992
*ENİS, Batur, Modernizmin Serüveni, İstanbul 2000
*MURRAY, Linda, Michelangelo, London, 1992
*PINET, Helene, Rodin, New Horizons
*SÖNMEZ, Rengin, Çevre Düzenlemede Yontu Sanatı ve Görsel Değerlendirme Ölçütleri, İstanbul 1991
*HARRISON, Charles, Sanat ve Kuram, Küre Yayınları, 2011
*Plastik Sanatlar Alanındaki Tüm Yayınlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.To give information about art of Primitive common.
2.To presentation of the Egyptian art with it is differences between other cultures.
3.To presentation of the Mesoapotemian art with it is differences between other cultures.
4.To presentation of the Rennasaince art with it is differences between other eras.
5.To presantation of a Rennasaince artist and masterpiece.
6.To presentation of the Baroque art with it is differences between other eras.
7.To presantation of a Baroque artist and masterpiece.
8.To presantation of a Baroque artist and masterpiece.
9.To presentation about Classical art and sculpture.
10.To researching presantation of a Classical artist and masterpiece.
11.Student presentation about Classical art and sculpture.
12.Student presentation about selected art and sculpture.
13.Student presentation about selected art and sculpture.
14.Student presentation about selected art and sculpture
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination140
Project Preparation160
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination140
Project Preparation160
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination144
Final Examination144
Practice5630
Discussion14114
Question-Answer14114
Demonstration14114
Field Work6636
Project Presentation5315
Project Design/Management5630
Performance14114
SUM175