Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
RSÖ408 Ceramics-VI 927001 4 8 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders ile kampus alanı içinde montajı gerçekleştirilebilir duvar seramiği uygulamalarının yapılması ve mezuniyet sergisinde sergilenebilir projelerin sırlama işlemlerinin tamamlanması amaçlanır.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Ramazan Tilki
Learning Outcomes
  1. Özgün seramik tasarımlarının estetik ve işlevsel niteliklerini açıklayabilir.
  2. Temel seramik biçimlendirme tekniklerini, Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretim etkinliğinde kullanabilir
  3. Mezuniyet projesiyle yaratıcılığını sergileyebileceği özgün tasarımlarının sırlama işlemlerini gerçekleştirebilir
  4. İç/dış mekân duvar seramiği uygulaması ve montajı gerçekleştirebilir
  5. Seramik sırının teknik ve estetik niteliklerini bilir, sırlama esaslarına hâkimdir
  6. Pişirim işlemlerini gerçekleştirebilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
[1] Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics)
[2] Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques
[3] C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA, Mayfield Publishing Company, 1989
[4] Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978

[5] Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegem Yayıncılık
[6] Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya
[7] Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul
[8] Seramik hammaddeleri ve yardımcı gereçler
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Course Contents
Endüstriyel bir üretim biçimi, çağdaş bir sanat anlayışı ve öğretim materyali olan seramiğin kavramsal ve teknik yönleriyle ürün olarak ortaya koyulması. Mezuniyet projesine yönelik üretilen seramik ürünlerin sırlamasının yapılması. Kampus alanı içine monte edilebilir duvar seramiği uygulamasının yapılması.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Güz döneminde bisküvi pişirimi tamamlanmış ürünlere uygulanacak renk ve sır türlerinin kararlaştırılması.
2.Rötuşların tamamlanması. Sır temininin ve renklendirme deneylerinin yapılması
3.Sır ve renklendirme deneylerinin yapılması
4.Kampus alanı içine monte edilecek kişisel duvar seramiği tasarımlarının incelenmesi
5.Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
6.Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
7.Duvar seramiği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
8.Kurutma ve pişirim hazırlığı
9.Bisküvi fırınının yüklenmesi, sırların temini ve sırlama düzeneklerinin hazırlanması
10.Ara Sınav
11.Sırlama işlemlerinin yapılması ve sır fırınının yüklenmesi
12.Sergileme düzeneklerinin hazırlanması. Duvar seramiği montajının gerçekleştirilmesi
13.Sergileme düzeneklerinin hazırlanması. Duvar seramiği montajının gerçekleştirilmesi
14.Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination133
Final Examination122
Practice8540
Self Study7535
Individual Study for Mid term Examination6530
Individual Study for Final Examination10440
SUM150