Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
0
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. hz. peygamberin sosyal hayatta liderlik özelliklerini anlar.
  2. hz. peygamberin siyasi alanda liderlik vasıflarını kavrar.
  3. hz. muhammed'in iktisadi hayatta liderlik özelliklerini tahlil eder.
  4. hz. muhammed'in askeri alanda liderlik özelliklerini açıklar.
Mode of Delivery
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Liderlik kavramı ve Hz. Peygamber
2.HZ. peygamber ve liderlik vasıfları
3.bir lider olarak Hz. Peygamberin adil, merhametli olması
4.liderin istişare etmesi ve ileri görüşlü olması
5.Liderin lider yetiştirme çabasında olması ve bunun için uygun kimseleri seçebilmesi
6.Hz. Peygamberin sosyal hayatta liderlik konumu
7.hz. peygamberin siyasi hayatta liderlik konumu
8.hz. peygamberin iktisadi hayatta liderliği
9.hz. peygamberin askeri alandaki liderlik vasıfları
10.liderin affedici, cömert ve kararlı olması
11.liderin grup üyelerine zaman ayırması ve onları dinlemesi
12.liderin örnek ve mütevazi yaşamı
13.liderin yenilikçi olması ve yeni fikirlere eleştirilere açık olması
14.liderin lider yetiştirme çabası ve hz. muhammedin liderliğinin genel olarak değerlendirilmesi
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0