Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBB313 Physiology Of Field Crops 927001 3 5 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Ziraat Fakültesine yeni gelen öğrencilere ileride alacağı mesleki derslere temel teşkil edecek, bitki yetiştiriciliğinde bitki fizyolojisinin önemi ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Bitki hücresinin yapısı, bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklar, hücre-su ilişkileri, bitki-su ilişkileri, bitkilerde su ve mineral madde alınım ve taşınım mekanizmaları, bitkilerde su kayıpları, bitkilerde organik madde yapımı (fotosentez) ve etkileyen etmenler, solunum, fermantasyon, bitkilerde organik maddelerin biyosentezi, taşınması ve depolanması, bitkilerde boşaltım, büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisi, hormonlar ve stres fizyolojisi konularında bilgi vermek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. İsmail Sezer
Learning Outcomes
  1. -Ortamda bulunan su, gazlar ve suda erimiş elementlerin bitki bünyesine hangi mekanizma ile alındığını, bu maddelerin bitki bünyesinden çevreye nasıl intikal ettiğini, -Bitkide besin maddeleri ve diğer organik bileşiklerin nasıl sentezlendiğini, -Bu maddeler bikinin gelişmesi ve büyümesinde nasıl kullanıldığı, bitki bünyesinde enerji transformasyonunun nasıl olduğu ve bu enerjinin tekrar çevreye nasıl intikal ettiği, -Su ve suda erimiş olan besin elementlerinin bitkinin bir kısmından diğer kısmına nasıl taşındığı ve yeni dokular nasıl meydana geldiğini, -Bitkinin belirli devresinde sadece vegetatif, buna karşılık başka bir devresinde de sadece generatif gelişme olmasının nedenlerinin ayrıntılarını öğrenmiş olacaktır. -Bitkide büyüme ve gelişmeyi etkileyen hormonlar ve stres faktörleri konularında bilgi sahibi olacaktır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
-Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross
-Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Suna Bozcuk, Hatipoğlu Yay.Ankara,1997
-Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Asım Kadıoğlu,Esen ofset yay.Trabzon 2004
-Plant Physiology Online; Yazarlar: Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger, Sinauer Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Fizyolojiye giriş
2.Bitki hücresinin yapısı
3.Su ve hücre ilişkisi
4.Suyun alınması ve taşınması
5.Bitki besin elementleri
6.Besin elementlerinin alınması ve taşınması
7.Fotosentez
8.Fotosentez ürünleri
9.Fotosentez ürünlerinin taşınması
10.ARASINAV
11.Solunum
12.Solunum olayının aşamaları
13.Büyüme ve Gelişme
14.Büyüme hareketleri
15.Bitki hormonları ve işlevleri
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination140
Quiz120
Seminar120
Oral Examination120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Tutorial14228
Seminar133
Homework3412
SUM75