Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBB307 Crop Rotation 927001 3 5 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Turkey agricultural sector, provide information on the definition and history of crop rotation, sowing, soil and plant nutrition, relationships, sowing weeds, pests and diseases, plants, relations between the goodness of fit to teach, teach pre-plant-allelopathy and synergism relations, crop rotation plan, teach discuss and give examples of sowing can be applied in different regions of Turkey, to provide information about the relationship of crop rotation and sustainable agriculture.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Zeki Acar
Learning Outcomes
  1. Tarımda sürdürülebilirlik, çevre, insan sağlığı ve biyo-çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinde ekim nöbetinin önemini kavrar.
  2. What it means to learn the importance of crop rotation and crop production.
  3. Türkiye tarım sektörü hakkında gerekli temel bilgileri öğrenecek ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı değerlendirmeler yapar.
  4. Farklı ekolojik bölgeler için, sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alarak, uygun ekim nöbeti planları geliştirir.
  5. Farklı çevre koşullarına uygun alternatif ekim nöbeti sistemleri planlarken dikkate alınacak etmenler hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. Acar Zeki, İ. Ayan ve G. Günaydın, 2009. Ekim Nöbeti. OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No. 62.
2. Könnecke Gustav, 1967. Münavebe. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayınları No. 207.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The evaluatin of Turkey agricultural sector and suitable crop rotation systems in terms of different agricultural regions
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Evaluation of the agricultural sector in comparison with the EU, Turkey
2.The assessment of the agricultural sector in comparison with the EU, Turkey
3.Crop farming methods (dry farming)
4.Crop farming methods (irrigated agriculture and humid)
5.The historical development of crop rotation
6.Crop rotation, soil and plant nutrition, relationships
7.Crop rotation, soil and plant nutrition, relationships
8.Crop rotation, diseases, pests and weeds relations
9.Crop rotation, diseases, pests and weeds relations
10.Mid-term exam
11.Correspondence relationships between plants (allelopathy, pre-plant, synergism and soil exhaustion)
12.Correspondence relationships between plants (allelopathy, pre-plant, synergism and soil exhaustion)
13.Crop rotation planning
14.Crop rotation and sustainable agriculture
15.Applied in different regions of the country / rotation systems can be applied
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11212
Final Examination11818
Attending Lectures14228
Tutorial14228
Seminar188
SUM94