Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBB417 Organic Farming Of Field Crops 927001 4 7 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The objective of the this course to gain the student basic informations about protection of natural resources and environmental, good agricultural practices, in the world and in Turkey organic farming situation, the importance of organic farming in field crops, differences between the conventional and organic farming system, economic and proper use of the production inputs, methods used in organic production, organic product legislation and organic products to market.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Ş. Funda ARSLANOĞLU
Learning Outcomes
  1. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir ve ekolojik tarım kavramlarını tanımlar.
  2. Organik ve konvansiyonel tarımın uygulamadaki farklılıklarını örneklerle açıklar .
  3. Doğal kaynakların doğru kullanımı hakkında bilgilenir.
  4. Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım yöntemlerini uygulayabilir
  5. Tarımsal girdilerin doğru kullanımı hakkında bilgi edinir ve uygular
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. Er, C., Başalma, D.2008. Organik Tarımdaki Gelişmeler.
2. Zengin M. 2007, Organik Tarım, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul
3.Rehber, E. 2011. Organik Tarım Ekonomisi. Ekin Yayın evi.
4-Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 1999.
5-Organic Farming Diamond Farm Enterprises New Yrk, USA Lampkin, N., 1990.
6.Çakmakçı, R. Ve Ü. Erdoğan 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniv. Ispir Hazma Polat Myo Yayınları. Erzurum 2339s.,
7.Selaattin, K. 2005. Organik Tarım Sistemleri Ve Çevre, Turhan Kitabevi 350 S. Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
- The definition of organic farming, sustainable agriculture, ecological agriculture, -Natural resources (land, water, air, genetic resources) protection -Development process of organic farming in Turkey and the world -The importance of organic farming in the cultivation of field crops -Correct use of production inputs - The effect on agriculture of excessive fertilizer, pesticide, insecticide - The differences between conventional and organic farming - In the cultivation of field crops, organic farming techniques, and application - Organic product legislation and the organic product markets of the field crops
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1. Definition of Organic Agriculture, History, Purpose, Importance of organic farming The status of organic farming and the cultivation of field crops in the World and in Turkey - -
2. The regulation of organic farming evaluated in terms of field crops - -
3.The explaining of sustainable agriculture and ecological farming practicesConventional farming to organic farming differences and similarities - -
4.The importance of tillage in organic farming, input use - -
5.Cultivation techniques in the organic farming of field crops Organic farming system, the importance of irrigation in the production of field crops and are to be considered - -
6.Production materials (seed, seedling, sapling, and breeders) in the organic farmingCrop rotation practices in organic farmingTransition to organic farming practices - -
7.Repeating courses and midterm exam - -
8.Organic agriculture committee and this committee structure,Organic farming legislation - -
9.weed control methods of field crops according to organic farming systems and subjects to be considered in the application - -
10. The struggle methods to against diseases and pests in organic agriculture - -
11.Processing of Organic Products, Packaging, logos and certification requirements - -
12.Issues to be considered in storage, marketing and transportation of organic products in field crops - -
13. Examination of production examples according to organic farming system of the field crops - -
14.Examination of production examples according to organic farming system of the field crops - -
15.Final exam - -
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study14228
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination11515
Homework11515
SUM104