Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SKD507 Human Relations And Communication 927006 4 7 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Conveying the basic concepts of interpersonal communication, ensuring a basic knowledge of interpersonal communication, developing verbal and nonverbal communication skills, establishig positive interpersonal relationships.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Esin Hazneci
Learning Outcomes
  1. İletişim ve kişilerarası iletişime ilişkin temel kavramları tanımlar.
  2. Kişilerarası iletişim alanındaki kavramlar ( empati,çatışma vb.) arasındaki ilişkileri kurar.
  3. Kişilerarası iletişim bilgileri özel ve iş yaşamındaki örnek olaylarla değerlendirir.
  4. Kişilerarası iletişim sürecinde etkililik sağlar.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
İnsan İlişkileri ve İletişim, Nilüfer Voltan Acar,Nobel yayıncılık,2012.Etkili iletişim ve beden dili, Recep Tayfun, Nobel yayıncılık,2010.Başarıya giden yolda etkili konuşma yöntemleri, Cristina Stuart, Alfa yayıncılık,2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
In this course is aimed to win the approach about in relation to personal and business solutions to communication problems.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.to be able to ensure effectiveness on interpersonal communication process.
2.to be able to ensure effectiveness on interpersonal communication process.
3.Transfering communication models and theories
4.Transfering and analysing case studies about communication
5.Defining interpersonal comunication concept and interpersonal communication approaches
6.Defining and inerpretation internal communication and internal communication process, self awaraness and self disclosure.
7.Transfering verbal and nonverbal communication
8.Midterm Exam
9.Evaluation about verbal communication examples
10.Transfering nonverbal communication concept and dimensions of nonverbal communication
11.Analysis of examples of nonverbal communication
12.Transfering basic information about empathy concept, components of empathy,the development of empathy
13.Analyzing about the concept of interpersonal communiation coflict, types of conflict, conflict resoltions methods.
14.Transfering information about listening concept, purposes of listening, types of listening, barriers to listening and listening skills
15.Analysis of examples of interpersonal communication
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Practice14114
Individual Study for Mid term Examination155
Individual Study for Final Examination11010
SUM75