Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SKD516 Management And Organization 927006 4 8 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Business Administration in management principles applied by managers to increase students' basic skills.
Name of Lecturer(s)
Öğr.Gör. Kerem HAZNECİ
Learning Outcomes
  1. Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Organizasyon teorilerini ve organizasyon yapısını açıklar.
  3. İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapar.
  4. Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Çağdaş Yönetim konusunda beceri kazanır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Prof.Dr.Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Prof.Dr.Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Hakan Koç ve Melih Topaloğlu, Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Introduction to management, managerial principles, planning, organization theories, motivation, institutionl communication, decision making and coordination.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Management and Organization: Introduction
2.Principles of Management: Planning
3.Principles of Management: Organizating
4.Theories of Organization: traditional, neo-classical, modern and contemporary management theories
5.Principles of Management III: Directing
6.Leadership
7.Motivation
8.Organizational Communication
9.Organizational Communication
10.Principles of Management IV: Controlling
11.Decision making
12.Coordinating
13.Contemporary Management Skills: Resource dependence, Strategy, Power of Attorney, Transaction Cost, Corporate Governance, Outsourcing
14.Contemporary Management Skills: Total Quality, basic skills, Empowerment, Benchmarking, Learning Organizations, Organizational corporate governance
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination12020
SUM76