Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HRT434 Urban Transformation (EC 6) 927006 4 8 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Determining of distorted urban areas in Turkey, land valuation, designing urban transformation projects.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Learn information about usage and development of urban areas in Turkey and in the world
  2. Learn information about spoiled areas and historical structure relations in built up areas
  3. Learn information about arrangement methods and legislation in built up areas and general criterias for choosing urban transformation arrangement areas.
  4. Learn information about preparing urban transformation projects, duities of Geodesy and Photogrammetry engineer in urban transformation and urban transformation aplications in Turkey
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford.Ülger, N.E., Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, Eylül 2010.Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.Keleş, R.,Geray, G. Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999.5593 Sayılı BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005Sayısı: 258745706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Resmi Gazete Tarihi: 14.10.20075104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 12.03.20046306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Examining technique and legal status urban renewal, valuated landspace of physical and environment being transformed areas, determined project areas and made new zone plans, land valuation, Land Arrangement, project costs, financing and income, assigning property proceedings.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.What is urban transformation or urban renewal
2.Applicaitons of urban renewal in Turkey and World. Its aims and conclusions.
3.Rules of determinig of urban renewal areas.
4.Evaluation of urban renewal areas and decision
5.Composing information system for urban renewal areas
6.Designing new zoning plans for project areas
7.Evaluation after planning.
8.Land readjustment
9.Project costs and distrubiton of new titles
10.Mid-term exam
11.Examining technical and juridical to urban renewal areas
12.Examining of kind of urban renewal projects
13.Examining urban renewal works in Trabzon
14.General valuation and interpretation
15.End-of-term exam
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination7214
Final Examination6212
Attending Lectures14114
Tutorial14114
Seminar8324
SUM78