Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HUK341 Terror Crimes 927001 3 5 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Türk ceza mevzuatında yer alan terör suçları ve bu suçların muhakeme usullerinin öğretilmesi
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal TOPÇU
Learning Outcomes
  1. Terör Kavramını öğrenme
  2. Türk ceza mevzuatında yer alan terör suçlarını öğrenme
  3. Terör suçlarının soruşturulmasını öğrenme
  4. Terör suçlarının kovuşturulmasını öğrenme
  5. Terör suçlarında hükmün infazını öğrenme
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
KAYNAKLAR01ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku02 HAKERİ, Hakan – ÜNVER, Yener, Ceza Muhakemesi Hukuku03 YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku04 CENTEL, Nur – ZAFER, Hamide, ÇAKMUT YENERER, Özlem, Ceza Muhakemesi Hukuku05 DOĞRU, Osman, AİHS ve AİHM kararları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Terörün anlamı ve kapsamı, diğer suçlarla ilişkileri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Terörün anlamı ve kapsamı, diğer suçlarla ilişkileri
2.Dünyada terör suçları
3.Türkiye’de terör suçları
4.Terör mevzuatı
5.Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu (TCK M.302)
6.Askerî Tesisleri Tahrip Ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu (TCK M.307)
7.Anayasayı İhlâl Suçu (TCK M.309)
8.Cumhurbaşkanına Suikast Suçu (TCK M.310/1)
9.Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311)
10.Hükûmete Karşı Suç (TCK M.312)
11.Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan Suçu (TCK M.313)
12.Silahlı Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma Suçu (TCK M.314)
13.Silah Sağlama (TCK M.315)
14.Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma(TCK M.320)
15.TMK m.4’te düzenlenmiş olan terör amacıyla işlenen suçlar
16.TMK m.6’da düzenlenmiş olan açıklama ve yayınlama suçu
17.TMK m.7/1’de düzenlenmiş olan örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçu
18.TMK m.7/2’de düzenlenmiş olan terörün propagandası suçu
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination224
Final Examination122
Makeup Examination122
Attending Lectures14342
Question-Answer100
Writing Paper13030
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems11010
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination12020
Homework12020
SUM187