Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HUK.133 Scientific Research Techniques 927001 1 1 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt eden nitelikler kavratıldıktan sonra bilimsel yöntemin temel aşamaları, araştırma deseni, veri toplama ve analiz teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak amaçlanır
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Bilimsel bilginin ayır edici nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Araştırma deseni oluşturma becerileri kazanmak
  3. Veri toplama ve analiz etme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  4. Araştırma raporu yazabilecek bilgi ve becerilere ulaşmak
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener ve diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yay. Ankara, 2008
GÖKÇE, Birsen Toplumsal Bilimlerde Araştırma.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bilimsel Araştırmanın Temelleri
2.Bilimsel Araştırmanın Temelleri
3.Ölçme, Güvenirlik ve Geçerlilik
4.Veri Toplam Araçları: Anket
5.Veri Toplam Araçları: Gözlem
6.Veri Toplam Araçları: Görüşme
7.Veri Toplam Araçları: Mevcut verilerden Yararlanma
8.Verilerin İşlenmesi
9.Veri Analizi: Tek değişkenli Analiz
10.Veri Analizi: İki Değişkzenli Analiz
11.Konu seçimi ve Problem Tanımlama
12.Örneklem Yöntemleri
13.Veri Analizi: Çok Değişkenli Analiz
14.Nitel Araştırmalarda Analiz
15.Raporlaştırma: Genel Yazım Kuralları
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination199
Final Examination199
Attending Lectures32132
SUM50