Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EBE208 First Aid 927001 2 4 0
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Purpose this course to achive the student knowledge and skill about assesment and intervention in life threatening conditions
Name of Lecturer(s)
Yrtd Doç Dr. Selda RIZALAR
Learning Outcomes
  1. İlk yardım gerektiren durumlarda yapılacak hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgilerini kullanabilir
  2. İlk yardımla ilgili teknik işlemlere ilişkin becerileri yerinde ve zamanında uygulayabilir
  3. Hızlı değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisini kullanabilir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Dramalı, A., Kaymakçı, Ş.,Özbayır, T.,ve diğerleri. 2003; Temel İlk Yardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, 1996; Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Mısırlı Matbaacılık, İstanbul.
Şelimen, D.,Kuğuoğlu, S.,Aslan, E.F., Olgun, N. 2004; Acil Bakım, Tavaslı Matbaası. İstanbul.
Ege, R.1999; Kaza, Hastalık ve Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım, Türk Hava Kurumu Basımevi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
1. Basic first aid quidelines, 2. disasters intervention and nursing role 3. Civil defance 4. Triaj and transport 5. Bleeding 6. Wound and trauma 7. Shock and coma 8. basic life support 9. First aid for trauma patient 10. muskuloskletal system trauma 11. Animal or insect bites 12. Poisoning 13. Burns and frostbite
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Basic first aid quidelines,
2.disasters intervention and nursing role
3.Civil defance
4.Triaj and transport
5.first aid in Bleeding Wound care
6. trauma, Shock and coma
7.. basic life support
8.ARA SINAV
9. First aid for trauma patient
10. muskuloskletal system trauma
11. Animal or insect bites
12.. Poisoning
13.. Burns and frostbite
14.FİNAL
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Seminar150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Seminar11818
SUM50