Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EBE407 History Of The Midwifery And Deontology 927001 4 7 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
This course is aimed that knowledge of midwifery, values​​, attitudes and ideologies to ensure the development of the concept.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Nazlı Baltacı
Learning Outcomes
  1. Ebeliğin tarihini öğrenme
  2. Ebelik Felsefesini öğrenme
  3. Ebelikte bakım ve kaliteyi yükseltmek
  4. Toplum sağlığını yükseltmek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar Ve Beceriler, Editör: Yrd. Doç. Dr. Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitabevleri, 4. Baskı, 2012.2. 3. ve 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Bildiri Kitapları3. Meslek Olarak Hemşirelik Ve Hemşirelikte Etik İlkeler, Yard. Doç. Dr. Selva Erhan Şentürk, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013.4. Bir Uygarlık Serüveni “Doğum Ve Doğum Yardımının Tarihi”, Dr. Yavuz Ceylan, Aktif Matbaacılık, 2000.5. Tıp Etiği, Nesrin Çobanoğlu, İlke Yayınevi, 20076. Tıbbi Etik Ve Meslek Tarihi, Prof. Dr. Recep Akdur, Prof. Dr. Erdem Aydın, Songür Yayıncılık, 2003.7. Çeşitli dergi ve gazete makaleleri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Midwifery ethics and deontologyHuman concept and Specifications of mature human Midwifery concepts of morality and ethics codesInternational midwifery philosophyMidwifery as a professionMidwifery and midwifery education, history and present situation in our country and in the world The role and responsibilities of midwives within the health care teamLegal regulations related to the profession of midwiferyHuman / health / patient / nursing- midwifery/pregnant / fetus / newborn rightsValues​​, ethical decision making and ethical dilemmasProfessional ethics and bioethicsMidwifery relevant national and international organizationsTo shape the future of midwifery
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Midwifery ethics and deontology None None
2.Human concept and Specifications of mature human None None
3.Midwifery concepts of morality and ethics codes None None
4.International midwifery philosophy None None
5.Midwifery as a profession None None
6.History of midwifery in the world and in our country None None
7.Development and current status of midwifery education in our country and in the world None None
8.Midterm exam None None
9.The role and responsibilities of midwives within the health care team None None
10.Legal regulations related to the profession of midwifery None None
11.Human / health / patient / nurse midwife /pregnant / fetus / newborn rights None None
12.Values​​, ethical decision making and ethical dilemmas None None
13.Professional ethics and bioethics None None
14.Midwifery relevant national and international organizations None None
15.To shape the future of midwifery None None
16.Final Exam None None
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Report Presentation150
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination150
Quiz150
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination188
Final Examination188
Attending Lectures14228
Tutorial10220
Seminar2816
Homework248
SUM88