Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SYB136 Orientring 927001 1 2 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı: Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar, Doğa ile olmayı sağlar, Yön Bulmayı Geliştirir, Kararverebilme ve Strateji Kurma Yetisini Geliştirir, Sosyalleşmeye katkı sağlar.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram
Learning Outcomes
  1. Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar,
  2. Doğa ile olmayı sağlar,
  3. Yön Bulmayı Geliştirir,
  4. Kararverebilme ve Strateji Kurma Yetisini Geliştirir,
  5. Sosyalleşmeye katkı sağlar.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
1. International Orienteering Federation (2007). Competition Rules Forİnternational Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. Finland.
2. Champion N. (2009). What is orienteering. Orienteering. 1st ed. New York: The Rosen Publishing Group Inc; p.4-6.
3. TOF (2018): Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatı, 15-16.
4. Karaca F (2008): Oryantiring Programlarının İlköğretim Programlarındaki Fonksiyonelliği. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Öğrencilere oryantiring hakkında aşağıda verilen bilgiler öğretilecektir oryantiringin tarihçesi oryantiring çeşitleri harita ve pusula bilgisi kullanılan malzemeler arazi çalışmaları
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Oryantiring nedir? Tarihçesi, Çeşitleri, Kimler yapabilir, Takım Derecelendirme, Kullanılan Malzemeler, Kurallar Ölçek ve Harita (Münhaniler) Tanıtılması Teorik
2.Oryantiring Haritası (renkler) ve pusula kullanımı Teorik
3.Kapalı Alan Çalışmaları (Yön Bulma, Kazık, Şerit Takibi, Parkur, Salon içi uygulamaları) Teorik
4.Açık Alan Çalışmaları (Harita ve Pusula Kullanımı, Hat takibi, İğne parkur, Kontrol Tanımları) Uygulama
5.Açık Alan Çalışmaları (Yıldız ve Kelebek Parkur) Uygulama
6.Açık Alan Çalışmaları (Pencere ve Süt Tarlası) Uygulama
7.Sürat ve Uzun Parkur Uygulama
8.Sürat ve Uzun Parkur Bingo Oryantiringi Uygulama
9.Ara sınav Teorik/Uygulama
10.Labirent Oryantiringi Uygulama
11.Karışık Parkur Uygulama
12.Karışık Parkur Uygulama
13.Karışık Parkur Uygulama
14.Karışık Parkur Uygulama
15.Dönem sonu sınavı Uygulama
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Attending Lectures440
SUM220
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination150
Observation550
SUM300
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures13339
Practice15230
Field Trip13226
Individual Study for Mid term Examination326
Individual Study for Final Examination326
Reading13113
Performance15230
SUM154