Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU221 Introduction To Business 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
  2. İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
  3. İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İşletme Kavramı; İşletmelerin Tarihsel Gelişimi; İnsan Gereksinimlerinin Karşılanması; İşletmelerin Çevresi ve Amaçları; İşletme Türleri; İşletmelerin Kuruluşu: Yapılabilirlik araştırmaları, Yatırım kararı ve gerçekleştirilmesi; İşletmelerde verimlilik ve risk kavramları; Yönetim Kavramı; Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri, Liderlik Yaklaşımları, Motivasyon Yaklaşımları; Yönetim İşlevleri: Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Araştırma - geliştirme; Rekabet Kaynağı Olarak Organizasyonlar; Planlama Teorisi, Organizasyon Teorileri; İşletmelerde İşbirlikleri ve Birleşmeler; Küresel ve Elektronik İşletmeler.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İşletme Kavramı; İşletmelerin Tarihsel Gelişimi; İnsan Gereksinimlerinin Karşılanması;
2.İşletmelerin Çevresi ve Amaçları; İşletme Türleri; İşletmelerin Kuruluşu:
3.Yapılabilirlik araştırmaları, Yatırım kararı ve gerçekleştirilmesi;
4.İşletmelerde verimlilik ve risk kavramları;
5.Yönetim Kavramı; Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri, Liderlik Yaklaşımları, Motivasyon Yaklaşımları;
6.Yönetim İşlevleri: Pazarlama, Üretim,İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Araştırma - geliştirme; Rekabet Kaynağı Olarak Organizasyonlar;
7.Yönetim İşlevleri: Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Halkla ilişkiler, Araştırma - geliştirme; Rekabet Kaynağı Olarak Organizasyonlar;
8.Planlama Teorisi, Organizasyon Teorileri;
9.İşletmelerde İşbirlikleri ve Birleşmeler;
10.Arasınav
11.Küresel ve Elektronik İşletmeler.
12.Örnek alıştırmalar
13.Örnek alıştırmalar
14.Örnek alıştırmalar
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Attending Lectures14342
Tutorial21020
Individual Study for Mid term Examination11818
SUM100