Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU223 Travel Agency And Tour Operations 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere turizmde aracılar ile tur operatörleri ve seyahat acentalarının faaliyetleri konusunda ayrıntılı bilgi sunmaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Seden DOĞAN
Learning Outcomes
  1. Seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin faaliyetlerini anlayabilmek için turların ve tur paketlerinin planlanması ve geliştirilmesi, güzergâhların belirlenmesi, destek hizmetler, seyahat ticareti gibi konularda gerekli temel bilgilere sahip olmak.
  2. Turizm sektöründe aracıların gücünü değerlendirebilmek için turizm dağıtım mekanizmasını, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin sınıflandırılmasını ve yıllım faaliyetlerini, satın alma ve pazarlama faaliyetlerini, seyahat işletmelerinde kullanılan belgeleri, seyahat aracılığının yasal çerçevesini (Türkiye de ve dünyada) anlayabilmek.
  3. Turizm aracılarının teknolojik gelişmelerle karşılaştıkları güçlük ve fırsatları tartışabilmek için turizm dağıtım kanallarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkilerini algılayabilmek.
  4. Turizm sektöründe aracılığın işleyişini açıklayabilmek için seyahat işletmelerinin faaliyetlerini anlayabilmek.
  5. Konaklama işletmelerinin pazarlamasında aracıların önemini ve konaklama işletmeleri ve aracılar arasındaki ilişkileri tartışabilmek için turizm pazarlamasında aracıların rolünü değerlendirebilmek.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (Ed. Yasin KELEŞ)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Turizm Dağıtım Kanallarına Giriş
2.Turizm Dağıtım Sistemi
3.Turizmde Dağıtım Sisteminin Yapısı
4.Turizm Dağıtım Sisteminde Değişimler
5.Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri
6.Tur Tipleri
7.Tur Planlaması
8.Vize
9.Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri ile Sektör İlişkileri
10.Seyahat Acentalarının ve Tur Operatörlerinin Günlük Faaliyetleri
11.Pazar Araştırması
12.Turizm Dağıtım Sisteminde Eğilimler
13.Turizm Dağıtım Sisteminde Yenilikler
14.Final
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination177
Final Examination177
Attending Lectures12112
Discussion12112
Question-Answer12112
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination5525
SUM100