Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU225 Dangerous Goods 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı "sivil hava ulaştırması" kapsamında yapılan yolcu ve yük taşımacılığında karşılan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uçuş ve yer destek personelinin bilmesi gerekenleri öğrenciye aktarmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Öğrenci tehlikeli madde kısaltmalarını tanır
  2. Öğrenci tehlikeli madde etiketlerini tanır
  3. Öğrenci tehlikeli maddelerin yaratacağı riskleri bilir
  4. Öğrenci tehlikeli maddelerin birbirleri ile etkileşimlerini bilir
  5. Öğrenci tehlikeli maddelerin taşınmasında düzenlenen evrakları tanır ve bunların doğru doldurur
  6. Öğrenci karşılaştığı tehlikeli madde ile ilgili iş güvenliği yönünden alması gereken önlemler hakkında fikir sahibidir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Hava yolu yolcu ve kargo taşımacılığı yapan firmaların, firmadan firmaya ve ülkeden ülkeye küçük değişiklikler gösteren "tehlikeli madde taşıma politikaları"nın incelenmesi geliştirici olacaktır.IATA, JAR ve FAA tarafından konuyla ilgili yayınlanan yönetmelik vb zorunluluklar derste belirleyicidir.Karayolunda tehlikeli maddeler hakkında yayınlanmış ADR yönetmeliği, havayolu dışında kalan alanlarda aynı maddelere nasıl yaklaşıldığını ve kara kargo taşımacaılığının konuya bakışını anlatması bakımından geliştiricidir.
Recommended or Required Reading
Hava yolu yolcu ve kargo taşımacılığı yapan firmaların şirket içi eğitim materyalleri Örnek: - THY- MNG- LufthansaIATA, JAR ve FAA yönetmelikleriÖrnek tehlikeli madde etiketleriEtiket anlamlarını gösteren slaytlarÖrnek NOTOC, B/L vb belgeler ve bunların nasıl doldurulması gerektiğine dair talimatlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
- hava aracına kabul edilmesi talep edilen maddelerden hangilerinin tehlikeli olduğu- Her bir tehlikeli maddenin doğuracağı riskin ne olduğu ve hava aracına, mürettebata, yolculara ya da diğer kargolara ne tip zaralar verebileceği- Tehlikeli madde sınıflarının neler olduğu- Bu sınıfların her birinin belirleyici işaretlerinin (etiketlerinin) neler olduğu ve kargo üzerinde işaretlemenin nasıl yapılacağı- Tehlike gruplarının hangilerinin birbirleri ile yan yana taşınıp taşınamayacağı- Evrak düzenleme ve takibi açısından tehlikeli maddeyi gönderenlerin, kargo olarak kabul eden firmaların, bu firmaların personelinin, uçağa yükleme yapan personelin, uçuş mürettebatının yapması gerekenlerin neler olduğu...öğrenciye belletilir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Havayoluyla tehlikeli madde taşınması hakkında genel bilgi verilmesi ve öğrenciye ders ile ilgili genel kültür kazandırılması
2.Tehlikeli madde sınıfları, bunların kısaltmaları ve etiketlerinin neler olduğunun öğretilmesi Teorik dersten sonra, slayt üzerinde bu konuda soru cevap çalışması (Not: bu çalışma bundan sonraki haftalarda ara sınava kadar her dersten sonra 10-15 dk'lık seanslar halinde tekrar edilecektir)
3.Önceki hafta öğretilmiş tehlikeli madee sınıfları ile pratikte nasıl karşılaşılacağı, gerçek durumların örneklerle aktarımı (genelkültür amaçlı), Patlayıcılar, yanıcı maddeler Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
4.Radyoaktif maddeler, taşıma şartlar, diğer sınıflarla etkileşimleriKorozif maddeler, taşıma şartları, diğer sınıflarla etkileşimleri Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
5.Aşındırıcı kimyasallar, taşıma şartları ve etkileşimleriBasınçlı gazlar ve taşım şartları, zehirli gazlar, boğucu gazlarOksijen tüpleri ve yaratabileceği tehlikeler Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
6.Zehirli Maddeler, kuru buz vb kriyojenik maddeler, biyolojik risk içeren tehlikeli maddeler Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
7.Diğer tehlikeli maddeler, yarattıkları riskler, alınacak önlemler ve taşıma şartları Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
8.Tehlikeli maddelerin kabin içinde taşınmasına ilişkin sınırlamalar, birlikte taşınmasında sakınca olan tehlikeli maddeler, aynı kompartmanda taşınma şartları... Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
9.Ara sınav öncesi bu haftaya kadar olan konuların özetlenerek tekrarı Slayt üzerinde sınıflar, kısaltmalar ve etiketler üzerine soru cevap çalışması
10.Ara Sınav
11.Tehlikeli maddeler ile ilgili gönderici yükümlülükleri, tehlikeli madde ile birlikte gelmesi gereken evrak hakkında bilgi verilmesi
12.Bir tehlikeli maddeyi uçağa kabul etmek hakkında uygulama dersi Önceki bilgiler ışığında çeşitli durumların canlandırılarak öğrencilerin loadmaster olarak uçağa bu maddeyi kabul edip edemeyeceklerine dair zihin jimnastiği yaptırılması.
13.NOTOC (Notification to Captain) nasıl doldurulacağının öğretilmesi
14.İş güvenliği yönünden tehlikeli madde ile karşı karşıya kalındığında taşıyıcı, yükleyici ve kabin personeli olarak alınması gereken önlemler hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures13339
Question-Answer818
Case Study166
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination12020
SUM97