Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU224 Numerical Methods 927001 2 4 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneği kazandırmak ve lisans üstü eğitime destek vermek
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç.Dr. Hatice MUTİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Sayısal Yöntemler ve Yönetsel Yaklaşım
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Sistem ve sistem Yaklaşımları; Kararlar ve Modeller: Karar probleminin yapısı, Karar verme süreci; Karar ortamları: Belirsizlik ve Risk; Belirlilik Ortamında Karar Modelleri: Doğrusal Programlama, Model Kurma, Doğrusal Programlama çözüm teknikleri: Grafik ve Simpleks çözüm teknikleri; Dualiteve Duyarlılık analizi; Ulaştırma ve Atama Modelleri; Şebeke Analizi; Envanter (Stok) Modelleri; Oyun Kuramı
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Olasılık Tanımı ve Örnekleri
2.Olasılık Türleri
3.Koşullu olasılık ve örnekleri
4.Bağımlı ve bağımsız olaylar ve çarpım kuralı
5.Bayes Teoremi ve örnekleri
6.Amaç ve ödemeler
7.Belirsizlik altında karar ölçütleri
8.Belirsizlik altında karar ölçütleri devamı ve örnekleri
9.Risk koşulları altında Karar ölçütleri ve örnekleri
10.Arasınav
11.Karar ağacı ve Ödemelerin hesaplanması
12. Olasılıkların saptanması ve karar ağacında Bayes Teoreminin kullanılması
13.Fayda aksiyomları
14.Riske karşı tutumlar
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination144
Final Examination11010
Attending Lectures14456
Practice10330
SUM100