Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU321 Service Sector Business 927001 3 5 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1)Hizmetler ve Ekonomi; Ekonomide Hizmetlerin Rolü, Hizmetlerin Yapısı. 2)Hizmet Kavramı ve Rekabetçi Strateji; Hizmet Stratejisi ve Pazar Konumu, Bilgi Kaynağının Stratejik Rolü. 3)Hizmet Girişimciliğinin Yapısı; Hizmet Verme Sistemi, Hizmet Araçlarının Dizayn ve Yerleşimi, Hizmet Araçlarının Yeri. 4)Hizmet Operasyonlarının Yönetimi; Hizmetleri Tanıma, Hizmetin Kalitesi, Arz ve Talep Yönetimi, Kuyrukların (Sıra) Yönetimi. 5)Dünya Çapında Hizmete Doğru; Verimlilik ve Kalite Geliştirme, Büyüme ve Gelişme. 6)Hizmet Uygulamalarında Sayısal Modeller; Hizmetler İçin Talep Tahmini, Sıralama Modelleri ve Kapasite Planlama, Hizmetlerde Linear (Doğrusal) Programlama Modelleri Kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Attending Lectures14342
Practice11515
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination11515
SUM102