Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU326 Sociology 927001 3 6 5
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Course aims at learning sociological approaches and the connections between them and everyday life.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. FERHAT AKYÜZ
Learning Outcomes
  1. Değişebilirliği kavrayarak toplumsal sorumluluk alma istek ve duygusunu kazanmak.
  2. Sosyolojik bir araştırmayı tasarlamak ve uygulamaya hazır hale getirebilmek.
  3. Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek.
  4. To associate theoretical approaches with the practice of everyday life of different social subjects.
  5. Outlines the main theoretical approaches to sociology and the differences between them.
  6. Temel insan hakları ve etik konularda duyarlılık kazanmak.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16.2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-2393. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493.4. BILTON, Tony et.al. (1997): Introductory Sociology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan, third edition (repinted), s. 23, 49, 76, 97-98, 131, 652.5. BOTTOMORE, T. B.: Toplumbilim. Ankara: Doğan Yayınevi, 1977, s. 255-276, 287-302.6. KAZDAĞLI, Güneş: Atatürk ve Bilim. Ankara: TÜBİTAK, 2001.7. GÖKALP, Ziya: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 4, Ankara: Devlet Kitapları, 1976, s. 1-13.8. KÜÇÜKÖMER, İdris: Düzenin Yabancılaşması. Batılılaşma. İstanbul: Bağlam, 2002, s. 13-28.9. TEKELİ, İlhan: Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, s. 9-42.10. GÖLE, Nilüfer: Modern Mahrem. İstanbul: Metis Yayınevi, 1991, s. 49-11311. GÖLE, Nilüfer: İslam ve Modernlik Üzerine MELEZ DESENLER. İstanbul: Metis Yayınevi, 2000, s. 61-87.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The course includes the theories and test on sociological area.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Definiton of Sociology
2.Sociology, theoretical and practical interpretation of the scope of the fields
3.The development of the science of sociology and sub-branches of science
4.Individual, group, definitions and theories of community
5.Sociological thinking, modern society
6.Classical Sociological Theories
7.Contemporary Sociological Theories
8.Sociology of Family
9.Sociology of Education
10.Sociological Research Methods
11.Mid-term exam
12.Globalization
13.Sociological Debate in Turkey
14.Final exam
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination155
Attending Lectures12672
Problem Solving188
Criticising Paper41040
SUM127