Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SHU423 Aircraft Designing 927001 4 7 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Uçak tasarım ve performans ilişkilerinin kavranması.
Name of Lecturer(s)
Öğretim Görevlisi Mehmet Cevat SUNOL
Learning Outcomes
  1. Tasarım kavramı ve tasarım kıstaslarının belirlenmesi
  2. Hava aracı kavramsal tasarımı
  3. Uçak temel yapılandırma seçimi
  4. Temel performans hesapları
  5. İşletme şartlarına uygun uçak yapılandırmasının seçimi
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Stajlarda işletmelerin hava aracı seçimlerinin ve elde edilen performansın incelenmesi.
Recommended or Required Reading
Sadraey Mohammad,Aircraft Design: A Systems Engineering Approach ,2013, Wiley A John Wiley &Sons Ltd, Publication, United Kingdom
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Tasarım kavramı, kavramsal tasarımı, ön tasarım ve performans hesaplamaları.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.TASARIM KAVRAMI VE KITASLAR
2.UÇAK KAVRAMSAL TASARIMINA GİRİŞ
3.UÇAK TEMEL YAPILARININ GÖREVLERİ
4.UÇAK YAPILARININ ALTERNATİFLERİ
5.İTKİ SİSTEMLERİ
6.KÜTLE KESTİRİMİ
7.ARA SINAV
8.PERFORMANS HESAPLAMALARI ASGARİ TUTUNMA HIZI
9.PERFORMANS HESAPLAMALARI SEYİR
10.PERFORMANS HESAPLAMALARI KALKIŞ KOŞUSU
11.PERFORMANS HESAPLAMALARI TIRMANMA VE TAVAN
12.KARARLILIK VE KONTOL
13.UÇUŞ KUMANDALARI
14.YIL SONU SINAVI
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14684
Individual Study for Mid term Examination8432
Individual Study for Final Examination8432
SUM150