Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ICM411 927001 4 7 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The course aim is to about investigate and identified relations between space and color. The concept of color in spatial and interior design, the effect of colors on human psychology will be investigated. The course will introduce the basics of space organization while asking students to think how to use color to create more effective spaces.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Teaches the basic design methods for creating the space and space.
  2. Learn to use function-form-color-light-material factors in interior design.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Pile, J., 1997; Color in inteiror design, Mcgraw-Hill Companies,inc., USA.
Sirel, Ş.,1974; Kuramsal Renk Bilgisi, İ.D.M.A. Yay., Sayı 124, İstanbul.
Uzuner, E. (2014). Renklerin ürün kimliğine etkisi ve çözümleri (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Albers, J., 1975; Interaction of Color, Yale University Press, USA.
Ünver, R., 1985; Yapıların İçinde Işık Ve Renk İlişkisi, Y.Ü. Yapı Fiziği Yayınları, İstanbul
Marc, G., 2001; Colours, Birkhauser, Switzerland.
Sağocak, M. D. (2005). ERGONOMİK TASARIMDA RENK. Trakya Univ J Sci, 6(1), 77-83.
Çağlarca, S., 1993; Renk Ve Armoni Kuralları, İnkılap Yayınları, İstanbul.
Özbudak, Y. B., GÜMÜŞ, B., & Çetin, F. D. (2003). İç mekan aydınlatmasında renk ve aydınlatma sistemi ilişkisi. II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır.
Manav, B. (2015). Renk-Anlam-Mekan İlişkisi.
Manav, B. (2011). Hacimde bir tasarım parametresi olarak renk. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(8).
Çetindağ, K. (2007). Işık ve renk kullanımının mekân algılamasına etkisi üzerine bir araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Kıran, A. (1992). Mimari Mekanda Renk Uyumu. Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul.
MANAV, B., & KÜÇÜKDOĞU, M. Ş. (2010). Aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığının performansa etkisi. Itüdergisi/a, 5(2).
SARICA, C. (2011). Yapılı çevrede renk algısı: Ampirik bir çalışma (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).
Alp, T. (1984). İç Mekanda Renk Kuramları, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İç Mekan Düzenleme Bilim Dalı Konferansları. Mimar Sinan Üniversitesi yayınları, (4).
Luke, J.T., 1996; The Munsell Color System: A Language for Color;Fairchild Publications, New York
Coşkuner, S.,1995, Renkler ve Kişiliğimiz, Site Ofset Ltd.,İzmir, S.108
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
In the concept of this course, topic to be covered include: Color definition, color effect on human behavior, color systems, etc. after mid exam, students will investigate the color usage in different places.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introduction and the general information about the course.
2.Color definition and systems
3.History of color interior design.
4.the effect of colors on human psychology
5.the effect of colors on human psychology
6.Color Meanings in Different Cultures
7.Color Meanings in Different Cultures
8.The effect of colors in interior design
9.MIDTERM EXAM
10.Color and space relation
11.Color and space relation
12.Color and space relation
13.Color and space relation
14.Color and space relation
15.FINAL
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Attending Lectures1310
Report Presentation340
SUM300
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation160
Report Presentation130
Individual Study for Final Examination210
SUM110
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination144
Final Examination144
Attending Lectures13452
Report Presentation3515
SUM75