Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
FİZ602 Muscle Physiology 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere, iskelet, kalp ve düz kasların kasılma mekanizmaları, nöromuskuler fizyolojinin temellerini ve sinir kas sisteminin mekanizmalarını sunmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Kas sisteminin biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmalarını öğrenecek
  2. Kas hücresinin uyarılma-kasılma eşleşmesinin molekülerve elektriksel yapısın tanımlayabilmeli
  3. Kontraktil proteinlerin moleküler yapısı ve kontraksiyondaki görevini öğrenecek
  4. Çizgili ve düz kaslar arasındaki mekaniksel, elekriksel ve biyokimyasal mekanizmaların arasındaki farkları öğrenecek
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İskelet kası: İskelet kasının yapısı, ince ve kalın filamentlerin kompozisyonu, iskelet kasının kasılmasının moleküler temelleri, kayan filament mekanizması, uyarılma-kasılma mekaniği, kasılma dereceleri, motor unitenin çalışması, sumasyontetanus, izotonik ve izometrik kasılmalar, kas etkinliği, ısı üretim, iskelet kası metabolizması ve lif tipleri, motor hareketin kontrolü. Düz kas: tek ve çok birimli düz kaslar, düz kasın kasılması, kontrol seviyesi, sinirsel uyarımın rolü. Kalp Kası: Kalp kasının fonksiyonu, yapısı, kas kasılmamsının iyonik temelleri, iskelet kası, kalp kası ve düz kasın karşılaştırılması
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Kasların histolojik yapısı ve fizyolojik anatomi
2.Kasların moleküler yapısı
3.Kas elektrofizyolojisinin esasları
4.İskelet kaslarında kasılmanın moleküler mekanizması
5.Sinir kas kavğşağı
6.EMG
7.İskelet kası kasılma mekanikleri
8.Ara sınav
9.İskelet kaslarında enerji
10.Yorulmanın fizyolojisi
11.Düz kas kasılmasının moleküler esasları
12.Düz kas kasılmasının düzenlenmesi
13.İzometrik ve izotonik kasılma
14.Kalp kasının kasılma mekanikleri ve kasılmasının düzenlenmesi
15.Organ banyosunda izometrik kasılma uygulamaları
16.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures16232
Practice14228
Self Study14456
Individual Study for Mid term Examination11616
Individual Study for Final Examination11818
SUM150