Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
FİZ610 Renal Physiology 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı böbrek yapısını, fonksiyonlarını ve böbreğin fizyolojik homeostazis’e katkısını öğretmek.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Boşaltım sistemi yapısını ve çalışma mekanizmalarını açıklar
  2. Boşaltım sistemi işlevlerini, diğer sistemlerle ilişkisini ve homeostazise katkısını tanımlar
  3. Böbreklerde idrar oluşumunu ve idrar boşaltma reflekslerini tanımlayabilmeli
  4. Böbreklerin kan basıncının ayarlanması üzerine etkilerini açıklayabilmeli
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Böbrekte idrar oluşumu, Glomerüler filtrasyon, Tubuler fonksiyon ve plazma klirensi, Renal mekanizmalar, Glomerüler filtrasyonun kontrolü, idrarın dilüsyon ve konrolu, Üre, sodyum, potasyum ve sıvı atılması, Böbrekler ve susama mekanizması ile, kan hacmi, ekstrasellüler sıvı hacmi bileşiminin düzenlenmesi, Asit-baz dengesinin düzenlenmesi, Böbrek hastalıkları, diürez ve idrarın çıkarılmasını kapsar.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Böbreklerin fizyolojik anatomisi
2.Hücre içi ve hücre dışı sıvılar
3.Hücreler arası sıvı ve ödem
4.Böbreklerde idrar oluşumu
5.Glomerüler filtrasyon ve böbrek kan akımı
6.Glomerüler filtrasyon ve böbrek kan akımı
7.Vize Sınavı
8.Renin anjiotensin sistemi
9.Tubuluslarda reabsorpsiyon
10.Tubuluslarda sekresyon
11.Mesane ve üreterlerd
12.Klirens
13.Mikturisyon
14.Börek işlevlerinin kontrolü
15.Böbrek fizyopatolojisi
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures16348
Self Study14570
Individual Study for Mid term Examination11616
Individual Study for Final Examination11616
SUM150