Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HSH619 Family Health Nursing 927001 1 2 2
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders, yaşlı bireylerin temel sağlık sorunlarını, psikososyal gereksinimlerini, evde ve kurumda yaşlı bireyin bakımının sağlanmasını ve yaşlı bakımı politikalarının belirlenmesinde halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarının öğretilmesini amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. İlknur Aydın Avci
Learning Outcomes
  1. Ailenin yapısal özeliklerini açıklayabilme .
  2. Aile hemşireliğinin teorik temellerini kavrayabilme
  3. Aile içi dinamikleri tanımlayabilme
  4. Ailede roller, güçler ve değerleri tanımlayabilme
  5. Sağlıklı ailenin özelliklerini tanımlayabilme
  6. Ailenin gelişimsel dönemlerinin farkında olabilme
  7. Ailenin gelişimsel dönemlerine özgü risk yaklaşımıyla aile hemşireliği sürecini uygulayabilme.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
1. Bilen M. (2004). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Anı Yayıncılık, Ankara.
2. Cüceloğlu D. (1999). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi. 12. Baskı.
3. Dönmezer İ. (2003). Ailede İletişim ve Etkileşim. Ege Üniversitesi Basımevi.
4. Fridemann M.L. (1995). The Framework of Systemic Organization. A Conceptual Approach to Families and Nursing. Sage Publications. Londra.
5. Friedemann M.L. Framework of Systemic Organization, http://www.fiu.edu/~friedmen.
6. Friedemann M.L., Mouch J. Racey T. (2002). Nursing the Spirit: The framework of systemic organization, Journal of Advanced Nursing (39)4: 325- 332.
7. Friedemann M.L.,Kurki P. A. Paavilainen E. (2003). Development of family assesment instrument for transcultural use, Journal of Transcultural Nursing, 14 (2): 90-99.
8. Friedemann M.M., Bowden R.V., Jones E.G. (2003). Family Nursing Research, Theory and Practice. Prentice Hall. New Jersey. 5th. Edition.
9. Güler Ç., Çobanoğlu Z. (1994). Sağlık Açısından Konutun Taşıması Gereken Özellikler. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi. 4(1), 28-33.
10. Köknel Ö. (1997). İnsanı Anlamak. Altın Kitaplar. İstanbul. 6. Baskı.
11. Kuisma M, Murtonen I, Paunonen et al (1997). Family Dynmics of Families with Mental Health Problems in Finland, Journal of Advanced Nursing, 20: 1111-1116.
12. Kurki PA, Friedemann ML, Paavilainen E. et et al (2001). Assessment of strategies in families tested by finnish families, International Journal of Nursing Studies, 38: 17-24.
13. Kurki PA, Lehti K, Paunonen M, Paavilainen E (1999). Family Member as a Hospital Patient: Sentiments and Functioning of the family, International Journal of Nursing Practice, 5: 155-163.
14. McCreary LL, Dancy BL (2004). Dimension of Family Functioning: Perspectives of Low-income African American Single-PArent families, Journal of Marriage and Family, 66: 690-701.
15. Nazlı S. (2001). Aile Danışması.Nobel Yayın Dağıtım . Ankara. 2. Baskı.
16. Ocakçı A. (2006). Çocuğun aile merkezli bakımı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Yayın no:31. Zonguldak.
17. Özsoy S.A, Temel A.B, Ergül Ş. (2007). Ailelerinin Fonksiyonel Etkiliğinde Davranışsal Stratejileri Değerlendirme. Ege üniversitesi bilimsel araştırma proje kesin raporu. Proje no: 04-HYO-008.
18. Pierce L (1997). The Framework of systemic Organization Applied to older adults as Family caregivers of persons with chronic illness and disability, Gastroentology Nursing, 20 (5): 168-175.
19. Whyte D. (1997). Explorations in Family Nursing. New Fetter Line. Londra.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Yaşlılık ve yaşlanma teorileri, Yaşlı bireylerin temel sağlık sorunları, Yaşlıların psikososyal gereksinimleri, Yaşlı bireyler için evde sağlık hizmetleri, Yaşlı bireyler için uzun dönem kurum bakımı, Yaşlı bakımında halk sağlığı hemşiresinin rolleri, yaşlı politikaları ve yaşlı bakım hizmetleri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Giriş-dersin tanıtımı beklentiler
2.Ailenin tanımı, yapısı, aile tipleri
3.Aile hemşireliğinin teorik temelleri
4.Ailede iletişim ve iletişim süreçleri
5. Ailede roller yapısı
6.Ailede değerler, inançlar
7.Vize sınavıMidterm Exam
8.Aile ve sağlık ilişkisi
9.Yeni kurulan ailenin sağlık bakımı
10.Aile hemşireliği süreci
11.Maternite dönemi ailenin sağlık bakımı
12.Okul öncesi ve okul çağı çocuğu olan ailenin sağlık bakımı
13.Adölesan çağı çocuğu olan ailenin sağlık bakımı
14.Erişkin ve yaşlı bireylerin aile sağlık bakımı
15.Erişkin ve yaşlı bireylerin aile sağlık bakımı
16.Final sınavıFinal EXAM
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures14114
Homework155
SUM54