Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HSH623 Health Sociology 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Hemşirelere, bir sosyal kurum olan sağlık kurumunu, işleyişini tanıtmak. Temel kavramları öğretmek, genel çerçevede tartışmaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Nuran MUMCU BOĞA
Learning Outcomes
  1. Genel hatları ile sağlık kurumunu tanıyabilme.
  2. Toplum - hasta ilişkisini kurabilme.
  3. Sağlık sosyolojisi ile hemşirelik bağlantısını kurabilme.
  4. Sağlık sosyolojisinde öğrendiklerini alanında kullanabilme.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
sağlık sosyolojisi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
sağlık kurumunun tarihsel gelişimi, dünyadan ve Türkiye'den örnekler, sağlık - hastalık kavramları, sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler, sağlık politikaları, modern ve post modern dünyada sağlık, hemşire - hekim - hasta ilişkileri,.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Giriş-dersin tanıtımı beklentiler
2.Temel kavramlar: Toplum, kurum, Toplumsal yapı, sağlık, hastalık,...
3.Temel kavramlar: Toplum, kurum, Toplumsal yapı, sağlık, hastalık,...
4.Dünyada sağlık kurumunun gelişimi.
5.Türkiye'de sağlık kurumunun gelişimi.
6.Hastalığa sosyolojik bakış.
7.Sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler.
8.Sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler.Devam.
9.Hemşire - hekim - Hasta ilişkileri.
10.Sağlık Politikaları.
11.öğrenci sunumları
12.öğrenci sunumları
13.Genel tartışma.
14.Genel tartışma.
15.genel tartışma
16.Final sınavıFinal EXAM
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures15345
Homework14570
SUM150