Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HSH625 Nursing Communication And Processes 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu ders sağlıklı, hasta bireyle ve grupla iletişimin temel ilkelerini, insan davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasına yönelik teorileri, iletişimi etkileyen etmenleri, hemşirelikte iletişimin önemini kavrama ve profesyonel iletişim kurabilmenin yollarının öğrenilmesini amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Hatice Kumcağız
Learning Outcomes
  1. İletişimi etkileyen etmenleri açıklama
  2. Kendini tanıma, değerleri ve iletişim özellikleri arasındaki ilişkiyi sorgulama
  3. Çatışma çözüm yöntemlerini eleştirel tartışma
  4. Çatışma yaşanan durumlarda iletişim becerilerini kullanma
  5. Bireysel olarak etkili etkisiz iletişim özelliklerini ayırt etme
  6. Profesyonel iletişim becerilerini kişilerarası ilişkilerde kullanma
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA.Townsend, MC. (2009) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1 Tanışma Ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Kendini Tanıma 2 İletişim Engelleri-Kuramlar 3 Yükleme Kuramı 4 Patch Adams/ Film İzleme Ve Tartışma 5 Kişilerarası İlişkilerde Davranışlar Ve İletişim Biçimleri 6 Geribildirim Verme Ve Alma 7 Temel Görüşme Becerileri: Soru Sorma, Özetleme, Somutlaştırma, Sözsüz İletişim 8 Algı- Önyargı Ve Bilişsel Çarpıtmalar 9 Bilişsel çarpıtmalar uygulama11 Dinleme- Empati 12 Çatışma Yönetimi 13 Hasta Hemşire İletişimi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Tanışma Ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Kendini Tanıma
2.İletişim Engelleri-Kuramlar
3.Yükleme Kuramı
4.Patch Adams/ Film İzleme Ve Tartışma
5.Kişilerarası İlişkilerde Davranışlar Ve İletişim Biçimleri
6.Geribildirim Verme Ve Alma
7.Vize Sınavı
8.Temel Görüşme Becerileri: Soru Sorma, Özetleme, Somutlaştırma, Sözsüz İletişim
9.Algı- Önyargı Ve Bilişsel Çarpıtmalar
10.Bilişsel çarpıtmalar uygulama
11.Dinleme- Empati
12.Çatışma Yönetimi
13.Hasta Hemşire İletişimi
14.Durumlar: Reflekşın Dersin Değerlendirilmesi
15.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures15345
Homework14570
SUM150