Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
RAD608 Imaging Methods in Practice-II 927001 1 2 0
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
MR görüntüleme fiziği ve uygulamalarının öğrenilmesi
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Muzaffer ELMALI
Learning Outcomes
  1. MR görüntüleme fizik prensipleri
  2. MR cihazının öğrenilmesi
  3. MR görüntülemenin uygulama alanları
  4. MR Sekanslarının özellikleri
  5. MR yan etki ve güvenlik prensipleri
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
1-Radiologic Science for Technologists, Stewart C.Bushong
2-Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel İlkeler, Prof. Dr. H.Barış Diren
3-Manyetik Rezonas Görüntüleme, Orhan Konez
4-MR El Kitabı, Muhammed Elmaoğlu, Azim Çelik, Nobel yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
MR görüntüleme fizik prensipler MR cihazının bileşenleri MR görüntülemede sekanslar ve klinik uygulamaları MR görüntülemede güvenlik
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Atom çekirdeğinin yapısı, manyetizma ve rezonas nedir?
2.Protonların spin ve precission hareketi, Larmor frekansı
3.MR cihazının bileşenleri
4.MR da sinyal oluşumu,T1 ve T2 relaksasyon süreleri
5.TR,TE,FA nedir, Tve T2 ağırlıklı görüntü nasıl elde edilir
6.MRG de sinyal kodlama, k sapace
7.Temel sekanslar
8.MR da görüntüye etki eden faktörler ve kontrolü
9.MR anjiyografi
10.MR spektroskopi
11.MR diffüzyon, diffüzyon tensor
12.Artefaktlar
13.MR yan ekileri ve güvenlik
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Seminar1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0