Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
RAD628 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Radyoterapi fiziğinin temellerinin kavranması; klinik radyasyon üreticilerini ve radyoterapide kullanılan cihazların çalışma prensiplerini, doz dağılımları, elektron foton ve proton etkileşimlerini ve bunların radyoterapide uygulamaları hakkında bilgi edinmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ
Learning Outcomes
  1. Radyoterapi için gerekli olan temel fizik kuramlarını kavrar
  2. Radyoterapi de kullanılan radyasyonun nasıl elde edildiğini, ölçüldüğünü ve kullanıldığını öğrenir,
  3. Boyutlu ve konvansiyonel tedavi planlamalarını kavrar, Dozimetrik hesap ve ölçüm metotlarını kavrar.
  4. İzodoz dağılımları hakkında bilgi sahibi olur
  5. Heterojenite düzeltmeleri, tedavi hazırlığı hakkında bilgi sahibi olur
  6. Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birlenşim Problemleri hakkında bilgi sahibi olur
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Radyasyon Fiziği dersini almış olmaları önerilir.
Recommended or Required Reading
F. M. Khan, J.P Gibbons, The Physics of Radiation Therapy, 5. Ed., LIPPINCOTT WILLIAMS ve WILKINS, 2014, Philadelphia, PA 19103 USA.

Yardımcı Kaynaklar:
1. J. S. Lilley, NÜKLEER FİZİK - İlkeler ve Uygulamalar / NUCLEAR PHYSICS - Principles and ApplicationsKrane S. ÇEVİRİ Edit. Abdullah Aydın, İsmail Hakkı Sarpün, Eyyup Tel, Abdullah Kaplan, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
2. Kumaş, Radyasyon Fiziği ve Tıbbi Uygulamaları, Palme Yayıncılık, 2007, Ankara
3. 1. S. Krane, Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, Ankara
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Nükleer dönüşümler, x-ışını üretimi, klinik radyasyon üreticileri, iyonlaştırıcı radyasyon etkileşimleri, iyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri x-ışını demetinin karakteristikleri, soğurulan dozun ölçümü, doz dağılımı ve saçılma analizi, dozimetrik hesaplamalar, izodoz dağılımları, heterojenite düzeltmeleri, Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri, Üç Boyutlu Konformal Radyasyon Tedavisi, Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi, Stereotaktik Radyoterapi, Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi, Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi, Dozimetri ve Tedavi Planlaması, İntravasküler Brakiterapi, Görüntü Kılavuzlu Radyasyon Tedavisi, Proton Işın Tedavisi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.MADDENİN YAPISI ve Nükleer dönüşümler
2.x-ışını üretimi-klinik radyasyon üreticileri
3.iyonlaştırıcı radyasyon etkileşimleriiyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri
4.x-ışını demetinin karakteristikleri
5.soğurulan doz ölçümüdoz dağılımı ve saçılma analizidozimetrik hesaplamalar
6.ara sınav
7. izodoz dağılımları
8.heterojenite düzeltmeleri, tedavi hazırlığı
9.Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri
10.Üç Boyutlu Konformal Radyasyon Tedavisi
11.Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi Stereotaktik Radyoterapi ve Radyocerrahi Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi
12.Prostat İmplantları: Teknik, Dozimetri ve Tedavi Planlaması İntravasküler Brakiterapi
13.tedavi planlaması 1:tedavi planlaması 2: hasta bilgisi, Tedavi Planlaması III:Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim ProblemleriÜç Boyutlu Konformal Radyasyon TedavisiYoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi Stereotaktik Radyoterapi ve Radyocerrahi Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi Prostat İmplantları: Teknik, Dozimetri ve Tedavi Planlaması İntravasküler Brakiterapi
14.Görüntü Kılavuzlu Radyasyon Tedavisi Proton Işın Tedavisi
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Attending Lectures14342
Observation10220
Individual Study for Homework Problems61060
Individual Study for Mid term Examination11212
Individual Study for Final Examination11414
SUM150