Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
BSL615 Nutrition Education 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
They will gain basic knowledge and skills in nutrition education learning, training principals, communication preparing special training modules for the groups to be given skills.
Name of Lecturer(s)
Doç Dr. Pınar Sökülmez Kaya
Learning Outcomes
  1. Beslenme eğitiminde gerekli olan eğitim yöntem ve araçları tanımlayabilir.Bireylerde davranış değişikliğini sağlamada bilinmesi gerekenbilgileri tanımlayabilir
  2. Eğitim prensipleri, iletişim becerilerini tanımlayabilir.Eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlamakonusunda beceri kazanır
  3. Individuals will be able to identify behavioral changes that need to be known
  4. They will be able to acquire skills in preparing special training modules for groups to be trained.
  5. The training principals will be able to define communication skills.
  6. Will be able to define the education methods and tools necessary for nutrition education.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1.Kutluay- Merdol, T.: Okul Öncesi dönem Eğitimi Veren kişi ve Kurumlar için Beslenme Eğitimi Rehberi, 1990
2. Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri , Gazi Üniv 2011
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Definition and principles of education; Determination of Goal and Behavior in Education; Communication Techniques; nutrition education and methods; specific nutrition training methods for people, diseases (obese, eating disorders etc); learning strategies and methods
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Definition and principles of education
2.Determination of Goal and Behavior in Education
3.Training Methods and Tools
4.Communication Techniques
5.Training Planning and Evaluation
6.nutrition education and methods
7.specific nutrition training methods for people, diseases (obese, eating disorders, etc.)
8.visa
9.learning strategies
10.learning strategies and methods
11.basic teaching principles
12.teaching methods and techniques
13.group work and homework evaluations
14.An overview
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Practice1230
Individual Study for Mid term Examination110
Performance1210
SUM540
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Report Presentation1230
Individual Study for Final Examination110
SUM430
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination188
Final Examination11010
Attending Lectures12224
Practice12448
Report Preparation12224
Individual Study for Mid term Examination5210
Individual Study for Final Examination5210
Performance14114
SUM148