Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046022012 Classical Sociology Theories 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Some of the references include Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Foucault, Baudrillard, Deleuze and Guattari. Emphasis will be placed on a comparative analysis of these sociologists as well as their positions vis-a-vis the major theoretical currents of the last century, such as postmodernism, post-structuralism and post-positivism.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Kezban Çelik
Learning Outcomes
  1. Günümüz sosyal bilim literatürü üzerinde etkisi olan önemli figürlerin kavranması
  2. Çoklu sosyolojik bakış açılarının ve kavramların anlaşılabilmesi
  3. Günümüz dünyasını kavrama ve yorumlama konusunda yetkin olunması
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Deleuze ve Guattari: Şizofrenler, Gocebeler ve Koksaplar”, (Kucuk, a.g.e.), s. 100-138.
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Eleştirel Teori ve Postmodern Teori”, (Kucuk, a.g.e.), s. 260-305.
• Rorty, Richard (2000), “Habermas, Lyotard ve Postmodernite”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite
versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 262-281.
• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernizm ve Tuketim Toplumu”, Kemal İnal (cev.), Kültürel Dönemeç, Ankara, Dost, s. 13-31.
• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernitenin Mantıksal Catışkıları”, (İnal, a.g.e.), s. 60-81.
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Postmodernlik Yolunda Baudrillard”, (Kucuk, a.g.e.), s. 139-179.
• Coban, Barış (2005), “Lacan”, Nurdoğan Rigel ve diğ. (der.), Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul, Su Yayınevi, s. 277-294.
• Rigel, Nurdoğan (2005), “Zizek”, (Nurdoğan ve diğ., a.g.e.), s. 295-329.
• Wacquant, Loic, J. D. (2003), “Giriş”, Nazlı Okten (cev.), Düşünümsel bir Antropoloji için Cevaplar, İstanbul, İletişim, s. 13-45.
• Foucault, Michel (2006; 1975), “Disiplin” (I ve II), Mehmet Ali Kılıçbay (çev.), Hapishanenin Doğuşu, Ankara, İmge, s. 207-287.
• Habermas, Jurgen (2000), “Postmoderniteye Giriş: Bir Donum Noktası olarak Nietzsche”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 236-261.
• Therborn, Goran (2006), “Frankfurt Okulu”, H. Emre Bağce (der.), Frankfurt Okulu, Ankara, Doğu Batı, s. 19-54.
• Benhabib, Seyla (2006), “Modernlik ve Eleştirel Kuramın Cıkmazları”, (Bağce, a.g.e.), s. 83-110.
• Adorno, Theodor ve Max Horkheimer (2008; 1944), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı olarak Aydınlanma”, Nihat Ülner ve diğ. (çev.), Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İstanbul, İletişim, s. 47-108.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Frankfurt School Friedrich Nietzsche Michel Foucault Pierre Bourdieu I Pierre Bourdieu II Jacques Lacan ve Slavoj Zizek Jean Baudrillard Jürgen Habermas Gilles Deleuze
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Frankfurt School
2.Friedrich Nietzsche
3.Michel Foucault
4.Pierre Bourdieu I
5.Pierre Bourdieu II
6.Jacques Lacan ve Slavoj Zizek
7.Jean Baudrillar
8.Fredric Jameson
9.Jürgen Habermas I
10.Jürgen Habermas I
11.Gilles Deleuze
12.Presentations
13.Presentations
14.Presentations
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187