Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046042012 Statistical Methods And Computer Applications in Social Science II 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II dersi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler öğrencileri için yüksek lisans düzeyinde bir istatistik dersidir. Öğrenciler değişkenlerin nasıl numaralandırılacağını, tanımlanacağını ve aralarındaki ilişkilerin nasıl ifade edileceğini ve değerlendirileceğini öğreneceklerdir. Lisans düzeyi istatistik dersinden farklı olarak öğrenciler data analizi ve yorumlaması sürecine aktif olarak katılacaklardır. Ayrıca istatistiksel datanın nasıl analize hazır hale geleceği (data management) bu derste incelenecektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler Ve Örnek Çalışmalar, Barkod : 9789756325629, Siyasal Kitabevi, ANKARA
-Burhan Baloğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Isbn No 9789753531276, Der Yayınları, İstanbul
—Hasan Şimşek-Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, ISBN:9750200071, Seçkin Yayıncılık, İstanbul
—Uğur Özgöker, Vedat Akman Bilimsel Araştırma Ve Çalışma Yöntemleri, ISBN: 9789944250115, Derin Yayınları, İstanbul
-Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, ISBN:6053951124, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul
—Hüseyin Bal, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, ISBN:9757135999, Fakülte Kitapevi, Ankara
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Büyük ölçekli data'ların kullanılması ve yorumlanması —Regresyon analizi ve uygulanması, regresyon tablolarının hazırlanması, —Regresyon tablolarının yorumlanması —Tekli regresyon, çoklu regresyon, logistik regresyon —Ayrıca öğrenciler SPSS istatistik programı ve bilgisayar uygulamaları —yapısal eşitlik modelleri (structurel equation modeling) tabakalı linear modeller (HLM; Hierarical Linear Modeling) gibi daha ileri istatistiksel modeller
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187