Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046052012 Sociology Of Change 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to know "social change" as the major and important concept of sociology. Various dimensions with the social change are the focus of the course. At the end of the class, student should know the importance of change and the major reasons of the social change.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Niyazi Usta- Doç.Dr. Selim EREN
Learning Outcomes
  1. Toplumsal değişimin temel dinamikleri ve değişimi etkileyen hususlar bilinecektir
  2. Toplumsal değişme kuramları kavranacaktır
  3. Temel toplumsal değişme tipleri ve belirleyicileri sosyolojik olarak kavranabilecektir
  4. Türkiye'nin toplumsal değişme dinamikleri göç, kentleşme, uluslaşma çerçevesinde yorumlanabilecektir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Richard APPELBAUM, Toplumsal Değişim Kuramları, Türkiye İş Bankası
Rüstem ERKAN, Kentleşme ve Sosyal Değişme, 2003
Sencer AYATA, Sermaye Birikimi ve Toplumsal Değişim, 2000
Fuat ERCAN, Kırsal alanda Toplumsal Değişme, 2008
Yaşar KAYA, Sosyal ve Kültürel Değişme, 2005
Orhan TÜRKDOĞAN, Değişme, Kültürel ve Sosyal Çözülme, Birleşik Yayıncılık
Ali ÇOŞKUN, Sosyal Değişme ve Dini Normlar, 2005
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Basic concepts about he social change Social dynamics during the social change Clasical theories of social change contemporary theories of social change Types of social change Evolutionary theory Families at social cgenge Social change and migration Social change and urbanization Cultural theories and cultural turn
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Basic concepts of social change
2.Social dynamics during the social change
3.Clasical social change theories
4.Contemporary social change theories
5.Types of social change
6.Evolutionary social change
7.Influencing factors of social change
8.Families at social change
9.Social change and migration
10.social change and urbanization
11.Cultural turn and cultural theories
12.Post-industrial society, social change and woman
13.social change and religion
14.Social chanhe and youth
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Project Preparation177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187