Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046072012 Woman, Gender And Other Differences 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Feminists scholars have studied women as an oppressed group in patriarchal society for decades. In recent years, however, they also explore the way in which we deal with differences among women without disregarding the existence of problems specific to their gender. In this course, we attempt to understand the complexity of gender and the differences among women. In the first weeks, we overview theories of gender and patriarchy and then examine feminist discussions on socioeconomic and cultural differences among women and a concept of intersectionality over the last three decades. In the latter part of the weeks, we explore the way of understanding intersectionality of gender and other differences among women in Turkey.
Name of Lecturer(s)
Assis.Prof.Dr. Miki Him
Learning Outcomes
  1. To explore on the notion of social gender
  2. To explore on firstly feminism and then other main theories regarding gender
  3. To comprehend occurrences and practices of gender inequalities in Turkey
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Delphy, Christine 2003 “Rethinking Sex and Gender”, in Carole R. McCann and Seung-Kyung Kim (eds.) Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. New York and London: Routledge.
Connell, R. W. 1998 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı Yayınları.
Johnson, Allan G. 2005 The Gender Knot: Unravelling Our Patriarchal Legacy. Philadelphia: Temple University Press.
Hartmann, Heidi 2006 Marksizm'le Feminizm'in Mutsuz Evliliği. Çev. Gülşat Aygen, Agora Kitaplığı.
Bell Hooks 2002 Feminizm Herkes İçindir. Çitlembik Yayınları.
Anthias, Floya and N. Yuval-Davis 1983 “Contextualizing Feminism: Gender, Ethnic and Class Divisions”, Feminist Review 15: 62-75.
Mohanty, Chandra Talpade 2009 Sınır Tanımayan Feminizm & Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek. Çev. Hatice Pınar Şenoğuz, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Ponzanesi, Sandra 2007 “Feminist Theory and Multiculturalism”, Feminist Theory 8(1): 91-103.
Altuntaş, Nezahat ve Hatice Çakmak Karaçay 2009 “Kesişen Mikro Farklılıklar: Feminizm ve Dayanışma” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 12(2):35-50.
Crenshaw, K. W. 1994 “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Colour”, in M. Fineman and R. Mykitiluk (eds.) The Public Nature of Private Violence. NY: Routledge.
McCall, Leslie 2005 “The Complexity of Intersectionality”, Signs 30(3): 1771-1800.
Yuval-Davis, Nira 2006 “Intersectionality and Feminist Politics”, European Journal of Women’s Studies 13(3): 193-209.
Mutluer, Nil 2008 Cinsiyet Halleri & Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. Varlık Yayınları.
Bora, Aksu 2007 “Kadınlar ve Hane”, Der. Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri / Türkiye'de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri. İletişim Yayınları. pp. 97-132.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe and Jeroen Smits 2008 “Variation in Labor Market Participation of Married Women in Turkey”, Women’s Studies International Forum 31(2): 104-117.
İlkkaracan, İpek 1998 “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı” Der. A. B. Hacımirzaoğlu, 75 yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakıf Yayınları.
Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk 2010 Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar Vakfı.
Bora, Aksu 2008 Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İletişim Yayınları.
White, Jenny B. 2010 Para ile Akraba Çev. Aksu Bora İletişim Yayınları.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2010 “Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu: Bölgesel Eşitsizlikkler, Yasal Müdahaleler, Kısmi Kazanımlar”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 295-314.
Ertürk, Yakın 2010 Doğu Anadolu’da Modernleşme ve Kırsal Kadın Der. Şirin Tekeli. 1980`ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. İletişim Yayınları. 177-186.
Smits, Jeroen and A. Gündüz-Hoşgör 2003 “Linguistic Capital: Language as a Socio-Economic Resource among Kurdish and Arabic Women in Turkey” Ethnic and Racial Studies 26(5): 829-853.
Çağlayan, Handan 2009 Analar Yoldaşlar Tanrıçalar & Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu. İletişim Yayınları.
White, Jenny B. 2003 “State Feminism, Modernization and The Turkish Republican Women” NWSA Journal 15(3):145-159.
İlyasoğlu, Aynur 1998 “Islamist Women in Turkey: Their Identity and Self-Image”, Z. F. Arat (ed.) Deconstructing Images of “The Turkish Woman”. London: MacMillan Press.
Ertürk, Yakın 2006 “Turkey’s Modern Paradoxes: Identity Politics, Women’s Agency, and Universal Rights”, in Myra Marx Ferre and Aili Mari Tripp eds. Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights. New York and London: New York University Press. pp.79-109.
Yuval-Davis, Nira 1997 “Women, Citizenship and Difference” Feminist Review 57: 4-27.
Kılıç, A. 2010 “Sosyal Politika Reformu Çerçevesinde Kadınlar ve Vatandaşlık”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 337-348.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2008 “Kadın Vatandaşlık Haklarındaki En Temel Sorun: ‘Nüfus Cüzdanım Yok Ki! ..’” Toplum ve Demokarasi 2(4): 27-38.
Asılcan, Kafa 2010 “Türkiye’de Fuhuş Sektorunde Çalışan Göçmen Kadınların Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Alan Çalışması ”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 349-370.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Gender, patriarchy and capitalism, patriarchy and race/ethnicity, patriarchy and women in the Third World, different women and multiculturalism, differences, inequality and intersectionality, women in different class positions, women at work and women at home, women and regional differences, women and ethnic differences, women and religious differences
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Orientation
2.Understanding "gender" as a sociological concept
3.Gender and Patriarchy
4.Patriarchy and Capitalism
5.Patriarchy and Race/Ethnicity
6.Patriarchy and Women in the Third World
7.Different Women and Multiculturalism
8.Differences, Inequality and Intersectionality
9.Women in different class positions
10.Women at Work and Women at Home
11.Women and Regional Differences
12.Women and Ethnic Differences
13.Women and Religious differences
14.Women and Citizenship
15.Student Presentation
16.Student Presentation
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Attending Lectures155
Discussion1410
Reading145
Homework1430
SUM755
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination150
Report Preparation140
Report Presentation110
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion177
Writing Paper31030
Self Study157105
SUM187