Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046102012 Sociology Of Body 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin temel esprisi “BEDEN SOSYOLOJİSİ” konusunu yüksek lisans düzeyinde tartışmak ve tanımlamaktır. Bu bağlamda amaç, Beden ve sosyoloji ilişkisinin yukarıda bahsedilen içerik çerçevesinde analiz edilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz
Learning Outcomes
  1. İnsan bedeninin ontolojik, morfolojij ve biyolojik görüngüsünün verdiği toplumsal mesajları açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
  2. İnsan bedeninin verdiği toplumsal sorunlara geçerli çözümler önerebileceklerdir.
  3. Derste edindikleri bilgileri araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri değerlendirebileceklerdir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyoloji, ISBN: 9756947144, Bağlam Yayınları, İstanbul
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Beden, Estetik ve güzellik salonu kavramı ve algısı Sosyal kurumlar ve Güzelleşme/bedensel estetik ilişkisi Estetik bir bedensel görünüme sahip olmanın toplumsal temelleri Güzelleşme girişimlerinde bedensel müdahale alanları Bedensel estetik görünüme ulaşmak için yapılan uygulamaların insan biyolojisine etkisi ve beden açısından kendiliğindenlik imajına etkisi Kutsal olarak kabul edilen fiziki mekânların ve dua gibi sözlerin güzelleşme/bedensel estetik görünüme etki algısı Kitle iletişim araçlarında Güzelleşme/bedensel estetik görünüme ilişkin programların eleştirisi Güzelleşme/bedensel estetik görünüme yönelik teknikler ve eleştiriler. Kadın ve güzelleşme/bedensel estetik görünüm ilişkisi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Beden tanımı üzerine tartışma
2.Beden üzerine bazı kavramlar; Ontoloji, morfoloji, biyoloji
3.Bedenin getetik ve sosyal oluşuna yönelik tartışmalar
4.Bedenin toplumsal ve kültürel olarak nizayn edilme amaçları ve araçları
5.Bedenin metalaştırılması ne anlama gelmektedir
6.Din ve beden
7.Beden ile modernleşme ve özgürlük politikaları arasındaki bağın oluşturulması
8.Kadın bedeni ve onun üzerine kurgulanan toplumsal mesajlar
9.Güzellik salonları ve bunların işlevleri
10.Ara sınav
11.Güzellik ve bedene fiili müdahale alanları
12.Beden sosyolojisi ve diğer bazı sosyal bilimler arasındaki ilişki
13.Genel Değerlendirme
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Attending Lectures1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Presentation1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study157105
Homework177
SUM187