Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046132012 Social Movements, Identity, Conflict, Policy 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
In contemporary society, formation and contruction processes of culture and identiy will be discussed, and the conceptualization of these concepts in social science will be clarified. Identity-based movements, from feminism to youth liberation have emphasized the importance of group differences in shaping social norms and institutions.
Name of Lecturer(s)
Öğretim Görevlisi Yasemin Yüce Tar
Learning Outcomes
  1. Toplumsal hareketlerin oluşumu, dinamiği, gelişim süreçleri tanımlar.
  2. Toplumsal hareketlerin toplumsal değişim içindeki rollerini tespit eder.
  3. Modern toplum içindeki kimlik kavramını tanımlar ve sistem kurucu, sistem değiştirici boyutlarını analiz eder.
  4. Kimlik siyasetleri ve çatışmalarının boyutlarını kategorize eder.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Norbert ELIAS, Uygarlık Süreci Cilt I-II, İletişim Yayınları, 2005
Alain TOURAINE, Modernliğin Eleştirisi, YKY yayınları, 2004
Anthony GIDDENS, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yayınları, 2004
Hasan Bülent KAHRAMAN, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Kültürel Çalışmalar, 2002
Balibar ve WALLERSTEIN, Irk ulus sınıf, Metis yayınları, 1995
E.J. HOBSBAWM, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı yayınları, 1993
Hayriye ERBAŞ, Fark/KimlikSINIF, Eos yayınevi, 2007
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
From Empire to Nation State Culture and civilization Stratification and class Democracy and puluralizm Politics of identity Social movements Black movements Youth movements Woman movements Enviromental movements Muslim movements Ethnic movements
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.From empire to nation state
2.conceptualization of culture and civilization
3.Dynamics of modernity
4.Stratification and class
5.Democracy, pularilizm and representive democracy
6.Identity politics
7.Charcateristics of social movements
8.Black movements
9.Youth movements
10.Woman movements
11.Environmental movements
12.Muslim movements
13.Ethnic movements
14.Multiculturalizm
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Attending Lectures1450
Discussion1425
Homework125
SUM1075
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures14342
Writing Paper31030
Self Study157105
Homework177
SUM187