Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2301046142012 Modernity And Postmodernity 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
To introduce modernism and post-modernism theories
Name of Lecturer(s)
Yar. Doç. Dr. İlyas Sucu
Learning Outcomes
  1. To learn main definitions of modernism and postmodernism
  2. To learn historical emergence of modernism and postmodernism theories
  3. To learn main sources of thinking regarding modernism and post-modernism
  4. To understand post-modern narration
  5. To understand sociological implications of modernism and postmodernism discussions
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. Akbar S. Ahmed, Postmodernizm ve İslam, Cep yayınları, 1995.
2. Alan Meggil, Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche-Heiddeger-Foucault-Derrida, Bilim Sanat Yay., Ankara, 1998.
3. Alan Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
4. Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç Yayınları, Ankara 2001.
5. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
6. David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.
7. Ernest Gellner, Postmodernizm, İslam ve Us, Ümit Yayıncılık,1994.
8. Frederic Jameson, Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, YKY, 1994.
9. J. F. Lyotard, Potmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.
10. Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, 1990.
11. John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, 2000.
12. Jorge Larrain, İdeoloji Kültürel Kimlik, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995.
13. Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları.
14. Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Küre Yayınları, İstanbul, 2013.
15. Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İst. 1996.
16. Modernite versus Postmodernite, Derleyen: Mehmet Küçük, Vadi Yayınları.
17. Pauline Marıe Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Ark Yayınları.
18. Perry Anderson, Postmodernitenin Kökenleri, İletişim Yayınları, İst. 2002.
19. Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Habermas, Gorz, Laclu, Rorty, Durin, Sarmal Yay. İstanbul, 1995.
20. Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım, Paradigma, 2005.
21. Steven Best & Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011.
22. Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Açılım Kitap, İstanbul, 2004.
23. Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, İstanbul, 2014.
24. Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yayınları.
25. Ziyauddin Serdar, Postmodernizm ve Öteki, Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Theories and insights of contemporary thinkers regarding modernism and post-modernism
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introduction of the course
2.Conceptual framework: modernism/modernity/modernisation Ahmet Demirhan, Modernlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.Marshall Berman, Modernlik – Dün, Bugün ve Yarın. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.
3.The faces of modernism Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü. Küre Yayınları
4.Conceptual framework: postmodernism S. Best & D. Kellner, Postmoderni Ararken. Postmodern Teori. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 13-51.
5.Frankfurt School: The Dialectics of Enlightenment The Dialectics of Enlightenment
6.Michel Foucault The Birth of Prison
7.Jean Baudrillard Simulacra and Simulation or the End of the Social
8.Zygmant Bauman Yasa Koyucular ve Yorumcular
9.Midterm
10.Postmodern Critique: Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları
11.Postmodern Critique: Stephan Mestroviç Uygar Barbarlık
12.Postmodern Critique: Ziyauddin Serdar Postmodernizm ve Öteki
13.Postmodern Critique: Ulrich Beck Risk Toplumu
14.Postmodern Critique: Terry Eagleton Postmodernizmin Yanılsamaları
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Discussion13226
Criticising Paper13452
Individual Study for Mid term Examination12525
Individual Study for Final Examination12525
Reading13452
SUM184