Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026012011 Introduction To Islamic History 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The objective of this course is to give information about the different subjects of Islamic History.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. M.Zeki TERZİ
Learning Outcomes
  1. Be able to recognize first, second and last sources, periods and subjects of İslamic history
  2. Recognizing the sources that referenced in studies at tha graduate level
  3. Present informartion in front of audiance
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Arnold, Th., İntişar-ı İslam Tarihi, çev., M. Halid Halid, İstanbul, 1343; Terzi, M. Z., 1990, İlk Siyer ve Megazi Yazarları ve Eserleri, Sönmez Matbaa ve Yay., Terzi, M. Z., 1995, İslam Tarih Yazarları ve Eserleri, Sönmez Matbaa ve Yay., Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, DİB Yay., Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara Okulu Yay., Sıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı (Türkçe’ye çev.: Süleyman Kalkan), Pınar Yay., Hamidullah, M., 1967, Muhtasar Hadis Tarihi, Bahar Yay., Ünal, Y., 2001, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Etüd Yay., Güner, O., 2000, Doğuş Devrinde Hadis İlminin Tarihçesi, Darüs-Sünne Yay; Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, Endülüs Yay., Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, (Türkçe’ye çev.: Mehmet Sarı), Donkişot Yay., Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, (Haz.: Levent Öztürk), Ayışığı Yay., Palabıyık, H., 2003, Mehmet Fuad Köprülü İlmi Hayatı ve Tarihçiliği, AÜİF Yay.,Kütükoğlu, M., 1991, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyat, Halkın, Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, (Türkçe’ye Çev.: Bahaeddin Yediyıldız), TTK Yay., Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması-(Türkçe’ye çev.: Mürteza Bedir ve Fuat Aydın), Litera Yay.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The Written Sources of Islamic History. Primary and Secondary Sources. City History. Caliphs (Rulers) History. Conquests History. Biographies. The History of Dynasties. Monographies. The Sources on Local History. The Lined Sources (Maps, Plans, Miniatures), of Islamic History. The Oral Sources of Islamic History. Some Researches and Compilations in Turkish and in The Other Languages About The Different Subjects of Islamic History The Eras of Islamic History. The Subjects of Islamic History.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The appearance of the writing of İslamic history
2.The value and writing hadith source of İslamic history
3.Resources of Sira and magazi
4.Resources of city historiography
5.Resources of conquests history
6.General historiography
7.Biographies
8.Travel books
9.New researches works in Turkish
10.New researches works in foreign languages
11.The periods and subject of İslamic history
12.General evaluation
13.
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Field Work140
Writing Paper160
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination133
Attending Lectures14342
Field Work155
Writing Paper21020
Self Study15575
Individual Study for Final Examination155
SUM150