Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026042011 Pre-Islamic Arab History 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
learning about the pre-İslamic Arab history, religious, political, social, economic and military fields and be able to see this konwledge how affects Arab's religious, political and social life after İslam.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr.İsrafil BALCI
Learning Outcomes
  1. Araplar’ın kökeni ve İslâm öncesi tarihi hakkında bilgi sahibi olacak.
  2. İslâm öncesindeki Araplar’ın dinî ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgi edinecek.
  3. Araplar’ın ticarî ve siyasî hayatları hakkında bilgi edinecek.
  4. İslâm öncesindeki kabile hayatı, kabileler arası çekişme ve savaşlar hakkında bilgi sahibi olacak
  5. İslam öncesinde Araplar’ın yaşadığı coğrafya ve komşu ülkelerle ilişkileri hakkında bilgi edinecek.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
• M. Şemseddin Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi, Ankara Okulu Yay., (2006).
• Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1982).
• Alber Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınları (2009).
• Bekrî, Cahiliye Arapları, İz yayıncılık
• Yaşar Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke, Ankara Okulu (2004)
• Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı; Cahiliye Dönemi, Fenomen Yayıncılık (2009)
• Murat Sarıcık, İslâm Öncesi Dönem Cahiliye Kültürü, Fakülte Kitabeci, (2003).
• Taha Hüseyin, Cahiliye Şiiri Üzerine, Ankara Okulu, (2003).
• Philip K. Hitti, Arap Tarihinin Mimarları, Risale (1995).
• Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Kitabeci, (2003).
• Mahmud Esad Seydişehriî, İslam Tarihi; Tarih-i din-i İslam; İslamiyet öncesi Araplar Mekke devri-Medine devri, Marifet yayınları (1995).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
throughout history from the historcial origins of the Arabas until İslam
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.resource assessment pre-İslamic Arabic history
2.The origin of Arabs
3.The geography Arabs lived in before İslam
4.The neighbour states of Arabia
5.South of Arabia
6.North of Arabia
7.Hijaz:Mecca, Medina, Taif
8.Arabic social and religious life
9.Arabic commercial life and livelihood
10.The contentional wrs between tribes
11.Relations between Arab's and their neighbour states
12.Tribal life and significant tribes
13.General evaluation
14.
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Field Work140
Writing Paper160
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination122
Attending Lectures14228
Writing Paper21020
Self Study15690
Individual Study for Final Examination11010
SUM150