Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
2303026102011 Methodology Of Islamic History 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Understanding the theorotical foundations of the history and the İslmic history, different understanding of history, method of İslamic history research
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Kenan AYAR
Learning Outcomes
  1. Tarih bilimi ve İslam tarihinin teorik temellerini ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklayabilecektir.
  2. Understanding methodology of İslamic history and to use for new researches
  3. Evaluating critically İslamic history studies
  4. İslam tarihi alanında yapılan çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
  5. To present results obtained in researches with writing and speaking
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1985.
2. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 2007.
3. Léon-E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, çev. Bahaeddin Yediyıldız, Ankara 1989.
4. R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, çev. Murtaza Bedir-Fuat Aydın, İstanbul 2004.
5. Mustafa Fayda (Edi.), “İslâm Tarihinde Usûl Mes’elesi”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 2, İstanbul 2005.
6. Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991.
7. Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü, İstanbul 2008.
8. İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara 2001.
9. Josef Horovitz, Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara 2002.
10. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998.
11. İrfan Aycan-Mahfuz Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara 2002.
12. İrfan Aycan-Mahfuz Söylemez-Necmettin Yurtseven, Apokrif Tarih Yazıcılığı, Ankara 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The theorotical foundations of history and İslamic history, research methods, writing and publication of research text, problems and solutions related to İslamic history researches
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Science of history and the theorotical foundations of İslamic history
2. History writing styles and the philosophy of history
3.Relation between history and other social sciences
4.Resources used in historical researches
5.Critisizing in history researches
6.Research method in science of history
7. Writing of research text
8.Giving the last form of research
9.Publication of research
10.Problems related to method in İslamic history researches
11.Early İslamic history researches
12.Mid-term İslamic history researches
13.Late term İslamic history researches
14. Evaluations concerning the methodology of İslamic history
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Field Work140
Writing Paper160
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Final Examination11313
Attending Lectures14342
Writing Paper13535
Criticising Paper51260
SUM150